IRAN Reza Abbasi (m), obrońca praw człowieka – Amnesty International

IRAN Reza Abbasi (m), obrońca praw człowieka

Pilna Akcja numer: PA 06-09-04
AI Index: ASA 13/101/2006

Obrońca praw człowieka Reza Abbasi, członek mniejszości azersko-tureckiej (która niekiedy określa się sama jako Azerbejdżan) jest przetrzymywany w mieście Zenjan w północno-zachodnim Iranie od 27 czerwca. Grożą mu tam tortury i złe traktowanie. Jego proces, który zdaje się nie być prowadzony w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu, trwa. Może on być więźniem sumienia, przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, w tym za działalność w obronie praw człowieka.

Abbasi jest członkiem ASMEK (Stowarzyszenie dla Obrony Azerskich Więźniów Politycznych) oraz Irańskiego Stowarzyszenia Absolwentów, organizacji aktywnej w promowaniu demokracji i praw człowieka. Wedle doniesień został aresztowany 27 czerwca, kiedy odmówił stawienia się na ustne wezwanie do ośrodka przesłuchań Ministerstwa Wywiadu. Uważa się, że jest przetrzymywany w centralnym Więzieniu w Zenjanie. Według doniesień biuro Ministerstwa Wywiadu w Zenjanie wielokrotnie nękało rodzinę Rezy Abbasi, m. in. kilkakrotnie wzywając na przesłuchanie jego wiekowych rodziców.

Najprawdopodobniej 5 września Reza Abbasi stanął przed Pierwszym Oddziałem Sądu Rewolucyjnego w Zenjanie, podczas zamkniętego posiedzenia, w którym nie uczestniczyli jego obrońca i rodzina. Następne zamknięte posiedzenie odbyło się 11 września, tym razem w obecności obrońcy, który później przekazał, że Reza Abbasi był przepytywany odnośnie swojej działalności w różnych organizacjach studenckich oraz w ASMEK. Stawiane mu zarzuty obejmują najprawdopodobniej „obrażanie Przywódcy [Islamskiej Republiki Iranu]” oraz „propagandę przeciwko systemowi”. Wyroku sądu należy się spodziewać w ciągu tygodnia.

Aresztowanie Rezy Abbasi nastąpiło po fali demonstracji, jaka przetoczyła się przez w większości azersko-tureckie tereny w maju 2006 r. w związku z publikacją 12 maja przez państwową gazetę „Iran” karykatury, którą wielu Azero-Turków uznało za obraźliwą. Aresztowanie nastąpiło tuż przed odbywającym się 30 czerwca corocznym zjazdem w Zamku Babek, gdzie zjeżdżają tysiące Azero-Turków by świętować rocznice narodzin Babeka Khorramdina, który żył w dziewiątym wieku i jest przez tę społeczność uważany za bohatera. Te zjazdy wielokrotnie już spotykały się z oporem irańskich władz, a w tym roku służby bezpieczeństwa przeprowadziły najprawdopodobniej serię aresztowań, by uniemożliwić uczestnictwo w uroczystości niektórym osobom (dalsze informacje na stronie:http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130742006-open&of=ENG-IRN).

TŁO WYDARZEŃ

Wedle doniesień w trakcie i po demonstracjach z maja 2006 r. aresztowano setki osób. Część z nich była najprawdopodobniej torturowana, w wyniku czego niektórzy wymagali hospitalizacji. 23 maja zawieszono wydawanie gazety, a redaktora naczelnego i autora karykatury aresztowano. Azerskie źródła donoszą, że dziesiątki ludzi zostały zabite, a setki ranione przez służby bezpieczeństwa. Służby bezpieczeństwa zaprzeczyły, jakoby ktokolwiek zginął, chociaż 29 maja jeden z oficerów policji przyznał, że cztery osoby zginęły a 43 zostały ranne w mieście Naqada.

Wedle doniesień ASMEK zostało założone w 2002 r. Czterech z jej członków założycieli, w tym Reza Abbasi, było najprawdopodobniej aresztowanych w kwietniu 2004 r. w związku ze swoją działalnością.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie, że Reza Abbasi mógł zostać aresztowany wyłącznie za swoją działalność w obronie praw człowieka;
  • wzywając władze do zapewnienia, że nie jest torturowany bądź źle traktowany i do umożliwienia mu natychmiastowego dostępu do wybranego przezeń obrońcy oraz pomocy medycznej, jakiej by potrzebował;
  • wzywając władze do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, o ile nie zostaną mu postawione zarzuty popełnienia przestępstwa oraz nie zostanie przeprowadzony szybki i sprawiedliwy proces;
  • pytając władze o informacje na temat przyczyn aresztowania i stawianych mu zarzutów;
  • wyrażając obawy o bezpieczeństwo jego rodziny, który była najprawdopodobniej nękana przez władze i domagając się zapewnienia im ochrony niezbędnej dla ich bezpieczeństwa.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:

1. Przywódca Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Shoahada Street, Qom, Islamic Republic of Iran
Faks: + 98 251 774 2228
(proszę zaznaczyć
-FAO the Office of His Excellency, Ayatollah al
Udhma Khamenei-)

Email: info@leader.ir lub istiftaa@wilayah.org
Forma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo

2.Przewodniczący Władzy Sądowniczej
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: przez stronę internetową: www.iranjudiciary.org/feedback_en.html
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency

W razie wysyłania apeli po 24 października 2006 r. prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4080