Izrael: Niesprawiedliwość i tajemnice aresztów administracyjnych – Amnesty International

Izrael: Niesprawiedliwość i tajemnice aresztów administracyjnych

Amnesty International w swoim nowym raporcie wyrzuca Izraelowi przetrzymywanie osób bez sądu. Organizacja żąda, by kraj ten zwolnił wszystkich Palestyńczyków przetrzymywanych na podstawie starych przepisów o zatrzymaniu na mocy decyzji administracyjnej lub postawił im zarzuty i szybko oraz rzetelnie osądził.

Raport Pragnący sprawiedliwości: Palestyńczycy zatrzymani w Izraelu bez sądu dokumentuje naruszenia praw człowieka związane z zatrzymaniem na mocy decyzji administracyjnej – reliktem z czasów brytyjskiej kontroli nad obszarem. Umożliwia ono zatrzymanie bez postawienia zarzutów i procesu za pomocą odnawianych w nieskończoność rozkazów wojskowych.

Raport wzywa również Izrael do zaprzestania korzystania z tych środków w celu powstrzymywania legalnych i pokojowych działań aktywistów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. Wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźniów sumienia zatrzymanych jedynie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń.

Internowani – jak wielu innych więźniów palestyńskich – doświadczają naruszeń takich jak stosowanie tortur i innych form znęcania się podczas przesłuchań, jak również okrutnego i poniżającego traktowania podczas zatrzymań, stosowanego niekiedy jako kara za strajki głodowe lub inne protesty.

Ponadto – osoby internowane i ich rodziny muszą żyć z niepewnością – nie wiedząc, jak długo będą pozbawieni wolności – i z niesprawiedliwością, nie wiedząc dokładnie, dlaczego są przetrzymywani. Podobnie jak innym palestyńskim więźniom zakazywane są im wizyty rodzin, są przymusowo przenoszeni, deportowani albo przetrzymywani w izolatkach. Praktyki te naruszają zobowiązania Izraela wynikające z międzynarodowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Zobowiązania Izraela

Izrael zobowiązany jest, by stać na straży zasady sprawiedliwego procesu i postępowania sądowego oraz do podjęcia skutecznych działań w celu położenia kresu torturom i znęcaniu się nad zatrzymanymi.

Izrael musi także zezwolić na wizyty rodzin wszystkich palestyńskich więźniów i zatrzymanych oraz zakończyć przymusowe przeniesienia i deportacje. Ponadto Izrael jest zobowiązany do zbadania naruszeń, doprowadzenia sprawców przed wymiar sprawiedliwości i zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom.

– Przez dziesiątki lat Amnesty International wzywała Izrael do zaniechania praktyki zatrzymań na mocy decyzji administracyjnej oraz do uwolnienia zatrzymanych lub postawienia im uznanych międzynarodowo zarzutów za przestępstwa i osądzenia ich zgodnie z międzynarodowymi standardami – powiedziała Ann Harrison, Zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Zatrzymani Palestyńczycy

Pod koniec kwietnia zatrzymanych było co najmniej 308 palestyńskich działaczy, a wśród nich 24 członków Rady Legislacyjnej Autonomii Palestyńskiej, w tym jej przewodniczący – Aziz Dweik. Wśród osób przebywających za kratami byli m.in. obrońca praw człowieka – Walid Hanatsheh i co najmniej czterech dziennikarzy, a także studenci i kadra akademicka.

Przedłużające się strajki głodowe internowanych Khadera Adnana i Hany Shalabi wystawiły na początku tego roku na widok międzynarodowej opinii publicznej problem aresztu na mocy decyzji administracyjnej.

Ich pokojowy protest przekształcił się w masowy strajk głodowy, który rozpoczął się 17 kwietnia 2012 roku i objął około 2000 innych Palestyńczyków w izraelskich więzieniach, z których wielu odbywa kary pozbawienia wolności lub oczekuje na proces.

Raport Amnesty International dokumentuje również działania podejmowane przez Służbę Więzienną Izraela wobec więźniów i zatrzymanych, którzy rozpoczęli strajk głodowy. Zatrzymani opisują znęcanie się przez medycznie przeszkolony personel Służby Więziennej Izraela.

Masowy strajk głodowy został zawieszony 14 maja 2012 po negocjacjach z Egiptem. Niemniej jednak palestyński piłkarz, Mahmuda al-Sarsaka z Gazy, kontynuuje strajk głodowy rozpoczęty ponad 70 dni temu (strajk rozpoczął się w marcu). Protestuje on przeciwko ciągłemu przetrzymywaniu go od prawie trzech lat bez postawienia zarzutów i procesu. Jego życie jest obecnie w poważnym niebezpieczeństwie – pozostaje w placówce medycznej Służby Więziennej Izraela, która nie może zaoferować mu specjalistycznej opieki medycznej wymaganej przez pacjentów w stanie krytycznym.

Porozumienie

W wyniku porozumienia z 14 maja Izrael zgodził się między innymi na zakończenie przetrzymywania w odosobnieniu 19 więźniów – izolowanych przez okres do 10 lat – i zniesienie zakazu wizyt rodzinnych wobec więźniów ze Strefy Gazy.

– Mimo wielu doniesień mediów sugerujących, że władze izraelskie zgodziły się w ramach umowy do uwolnienia internowanych po wygaśnięciu obecnych rozkazów, -o ile nie uzyskano nowych ważnych informacji-, według naszej wiedzy nadal są oni przetrzymywani bez zarzutów i procesu – powiedziała Ann Harrison. – Uważamy, że Izrael odnowił co najmniej 30 decyzji administracyjnych i wydał co najmniej trzy nowe od czasu ustaleń, a wizyty rodzinne więźniów z Gazan jeszcze się nie zaczęły.

– Władze w Izraelu mają obowiązek chronić wszystkich – tak w Izraelu, jak i na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych – od zagrożeń dla ich życia i zdrowia. Ale muszą to robić w sposób, który szanuje prawa człowieka – mówi Ann Harrison. – Izrael użył swojego systemu zatrzymań na mocy decyzji administracyjnej -wyjątkowego środka przewidzianego dla osób stwarzających ekstremalne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa – do deptania przez dziesięciolecia praw przysługujących więźniom. Jest to relikt, który należy porzucić.

Amnesty International walczy przeciwko nieograniczonemu czasowo przetrzymywaniu bez procesu sądowego na całym świecie. W ostatnich latach Amnesty International udokumentowała pełne przemocy systemy zatrzymań na mocy decyzji administracyjnej – i wezwała do zakończenia internowań – w krajach takich jak Sri Lanka, Egipt, Chiny oraz Indie (Dżammu i Kaszmir).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

2077