Izrael / Terytoria Okupowane: Izraelska armia musi w swych operacjach przestrzegać praw człowieka – Amnesty International

Izrael / Terytoria Okupowane: Izraelska armia musi w swych operacjach przestrzegać praw człowieka

Armia izraelska rozmieściła dużą ilość czołgów i pojazdów opancerzonych wspomaganych przez helikoptery. W ciągu ostatnich czterech lat często przypadkowe strzały oraz pociski z izraelskich czołgów i helikopterów Apache w kierunku gęsto zasiedlonych palestyńskich obozów dla uchodźców i innych zamieszkiwanych przez nich obszarów na Okupowanych Terytoriach zabiły lub raniły tysiące nieuzbrojonych Palestyńczyków, w tym setki dzieci.


 


Ostatni atak armii izraelskiej pociągnął za sobą śmierć dwojga izraelskich dzieci, spowodowaną palestyńskim atakiem moździerzowym dokonanym w odwecie 29 września na izraelskie miasto Sderot. Ataki moździerzowe uzbrojonych grup Palestyńczyków na miasto Sderot nasiliły się w ostatnich miesiącach i zabiły już dwóch izraelskich cywili, w tym dziecko. Rankiem 30 września uzbrojone grupy Palestyńczyków w Północnej Strefie Gazy zabiły też izraelską kobietę i dwóch izraelskich żołnierzy.


 


W ciągu ostatnich dwóch dni armia izraelska zniszczyła około 20 palestyńskich domów na tym obszarze, a izraelscy urzędnicy oświadczyli, że niszczenie palestyńskich domów dokonywane będzie tam w dalszym ciągu. W ostatnim tygodniu armia izraelska zniszczyła około 35 domów w obozie uchodźców w Khan Yunes w Północnej Strefie Gazy.


 


Amnesty International obawia się, że zwiększenie sił użytych przez armię izraelską w ostatnim ataku w Strefie Gazy będzie dalej prowadzić do zabijania Palestyńczyków oraz bezmyślnego niszczenia ich domów i własności. Zakaz akcji odwetowych przeciwko chronionej ludności cywilnej i własności zawarty jest w Czwartej Konwencji Genewskiej, tak więc Izrael jest zobowiązany do zagwarantowania, że przy wszelkich działaniach podjętych w celu ochrony życia izraelskiej ludności cywilnej są przestrzegane prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne.


 


Izrael powinien natychmiast pozwolić międzynarodowym organizacjom praw człowieka i prawa humanitarnego na wstęp do Strefy Gazy. Obecnie odmawia się tego delegatom Amnesty International i pracownikom innych organizacji międzynarodowych.


 


Amnesty International ponawia swe apele do uzbrojonych grup Palestyńczyków o natychmiastowe zaprzestanie ataków na izraelska ludność cywilną zarówno na Terytoriach Okupowanych, jak i w Izraelu. Organizacja wzywa również władze palestyńskie do podjęcia wszystkich możliwych wysiłków, ażeby zapobiegać takim atakom.


 


Amnesty International wzywa ponownie społeczność międzynarodową do monitorowania sytuacji w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych w celu zapewnienia ochrony praw człowieka zarówno ludności palestyńskiej, jak i izraelskiej.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4659