Izrael / Terytoria Okupowane: Odmowa dostępu do Strefy Gazy dla delegacji Amnesty International – Amnesty International

Izrael / Terytoria Okupowane: Odmowa dostępu do Strefy Gazy dla delegacji Amnesty International

-Organizacja zdecydowanie przeciwstawia się wszelkim próbom skłonienia osób do pozbywania się ich praw-, stwierdziła Amnesty International. -Podpisanie takich -przepustek- w żadnym przypadku nie zwalnia izraelskiej armii od odpowiedzialności za takie czyny, ani władz izraelskich od obowiązku zapewnienia, iż siły zbrojne będą respektowały prawa człowieka niezależnie od sytuacji.-

-Traktowanie tej kwestii w sposób nieodpowiedni i ze zwłoką zwiększy prawdopodobieństwo, że sprawcy naruszeń praw człowieka unikną sprawiedliwości, co pozbawi rodziny ofiar prawa do poznania prawdy o losie i miejscu pobytu ich krewnych, a także uniemożliwi wypłacenie odszkodowań dla ofiar i ich rodzin-, stwierdziła dzisiaj Amnesty International.

Organizacja wyraża zaniepokojenie, iż celem tych nowych i drastycznych restrykcji jest uniknięcie zewnętrznego monitorowania oraz dokładnego analizowania postępowania armii izraelskiej. Wyraża też niepokój, że ograniczenia te doprowadzą do większej ilości ofiar śmiertelnych w Gazie i wzywa armię do natychmiastowego przerwania stosowania nadmiernej i sprzecznej z prawem siły.

Dziś wysłannikom Amnesty International odmówiono wstępu do Gazy. Musieliby podpisać -przepustki-, na co jednak nie wyrazili zgody. Organizacja wielokrotnie nalegała na to, aby międzynarodowi obserwatorzy monitorujący stan praw człowieka zostali rozmieszczeni w Izraelu i Terytoriach Okupowanych, by zapewnić przestrzeganie międzynarodowych standardów.

-Potępiamy bezprawne zabijanie osób cywilnych, w tym również dzieci, w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych, niezależnie od tego, czy zabójstwa te zostały dokonane przez członków armii izraelskiej, czy przez członków zbrojnych grup palestyńskich-, stwierdziła Amnesty International.

Tło wydarzeń

W deklaracja która miałaby być podpisywana napisane jest między innymi, iż -osoba podpisująca wyraża zgodę na to, że władze państwa Izrael i jego instytucje nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za śmierć, odniesione rany lub zniszczenie / utratę mienia, które mogą mieć miejsce w rezultacie działań wojennych-.

Więcej informacji:
» http://web.amnesty.org/pages/iot_home

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5028