Izrael / Terytoria Okupowane: Rodziny rozbijane wskutek dyskryminującej polityki – Amnesty International

Izrael / Terytoria Okupowane: Rodziny rozbijane wskutek dyskryminującej polityki

            Prawo izraelskie, które z końcem miesiąca ma zostać poddane rewizji, odmawia tysiącom Palestyńczykom fundamentalnych praw do życia w rodzinie.


 


            Posiadanie obywatelstwa izraelskiego oraz podleganie izraelskiemu prawu wyklucza możliwość wspólnego życia w Izraelu Izraelczyków którzy poślubili Palestyńczyków pochodzących z Terytoriów Okupowanych.


 


            W opublikowanym dzisiaj raporcie: “Torn Apart: Families split by discriminatory policies” Amnesty International wzywa Izrael do uchylenia prawa dotyczącego wspólnego życia w rodzinie, które dyskryminuje Palestyńczyków pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy oraz Palestyńczyków-obywateli Izraela i mieszkańców Jerozolimy którzy ich poślubiają.


 


            “Posiadanie obywatelstwa izraelskiego oraz podleganie izraelskiemu prawu konstytuuje dyskryminację rasową naruszającą międzynarodowe konwencje o prawach człowieka oraz prawo humanitarne. Nie posiadając prawa do wspólnego życia w rodzinie tysiące Palestyńczyków-obywateli Izraela i mieszkańców Jerozolimy może albo zdecydować się na wspólne życie z małżonkiem/małżonką nielegalnie, w codziennym strachu przed wydaleniem, albo cała rodzina musi opuścić kraj” doniosła Amnesty International.


 


            “W ministerstwie spraw wewnętrznych powiedziano mi, żebym albo wniosła o rozwód, albo zdecydowała się mieszkać na Zachodnim Brzegu. Kocham mojego męża a on kocha mnie i nie chcemy się rozwodzić ale nie chcę też zabierać dzieci na Zachodni Brzeg bo tam musiałyby żyć w centrum wojny i w niebezpieczeństwie”.


            Salwa Abu Jaber, 29-letnia przedszkolanka z Umm al.-Ghanam w północnym Izraelu


 


            Przepisy o wspólnym życiu w rodzinie obowiązujące Palestyńczyków zamieszkujących Terytoria Okupowane, którzy poślubili obywateli bądź mieszkańców krajów trzecich również zostały przez izraelską armię zawieszone w końcu 2000 r.


 


            Rząd Izraela posłużył się argumentami bezpieczeństwa by usprawiedliwić zakaz wspólnego życia w rodzinie, stojąc na stanowisku, że takie prawo zmniejsza potencjalne ryzyko ataków dokonywanych przez Palestyńczyków w Izraelu. Jednakże ministrowie i urzędnicy izraelscy wielokrotnie określali tych kilka procent Palestyńczyków-obywateli Izraela mianem “demograficznej groźby” i widzieli w nich zagrożenie dla żydowskiej tożsamości. Fakt ten nasuwa uwagę, że takie prawo jest częścią długotrwałej polityki zmierzającej do ograniczenia liczby Palestyńczyków, którym zezwala się na mieszkanie w Izraelu i wschodniej Jerozolimie.


 


Amnesty International wzywa izraelskie władze do:


 
  •       uchylenia dyskryminujących przepisów;


  •       podjęcia na nowo procedur związanych z rozpatrywanie wniosków o wspólne życie w rodzinie zgodnie z zasadą niedyskryminacji;


  •       poddania rozpatrzeniu tysięcy zaległych wniosków i rozpatrzenia na nowo wniosków odrzuconych przed zawieszeniem procedur;


  •       dostarczenia szczegółowo uzasadniających informacji tym wnioskodawcom, których wnioski zostały odrzucone, tak, by mogli zakwestionować tę decyzję.

 


Pełną wersję raportu Torn Apart: Families split by discriminatory policies w języku angielskim można znaleźć na stronie   http://web.amnesty.org/library/index/engmde150632004


 


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4758