Izrael / Terytoria Okupowane: Trzeba powstrzymać spiralę zemsty – Amnesty International

Izrael / Terytoria Okupowane: Trzeba powstrzymać spiralę zemsty

W odpowiedzi na przerażające samobójcze ataki dokonane przez Hamas, Izrael zbombardował palestyńskie miasta mierząc w palestyńskie służby bezpieczeństwa. W rezultacie ataków powietrznych dwóch Palestyńczyków zostało zabitych i wielu rannych. Doniesienia mówią o trzech innych zabitych w wyniku ostrzeliwania przez izraelskie czołgi. Ponadto władze izraelskie zamknęły wszystkie palestyńskie miasta i wioski w rejonie konfliktu odcinając mieszkańców od świata zewnętrznego.

-Polityka odwetu na całej ludności za ataki zbrojnych ugrupowań narusza fundamentalne prawa człowieka i normy prawa humanitarnego- – stwierdza Amnesty International.

W Genewie spotykają się przedstawiciele krajów, które ratyfikowały Konwencje Genewskie, by potwierdzić zasady Czwartej Konwencji. 189 państw – stron tej konwencji zobowiązało się do poszanowania i zapewnienia szacunku dla jej postanowień, w tym do ochrony życia, godności i mienia ludności cywilnej na terytoriach okupowanych.

Izrael, który – podobnie jak Stany Zjednoczone – nie będzie uczestniczył w spotkaniu skupiającym się na problemie Terytoriów Okupowanych, ratyfikował Konwencje Genewskie i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

-Społeczność międzynarodowa nie może bezczynnie przyglądać się, jak spirala przemocy wzrasta- – mówi Amnesty International. -Na Terytoria Okupowane winni być niezwłocznie wysłani międzynarodowi obserwatorzy wyposażeni w przejrzysty, publiczny mandat do śledzenia, jak przestrzegane są prawa człowieka i przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego.-

Amnesty International nieustannie nalega, by właściwą odpowiedzią na łamanie praw człowieka i nadużycia wobec międzynarodowego prawa humanitarnego, takie jak samobójcze ataki, było postawienie przed sądem każdego zasadnie podejrzewanego o popełnienie takich czynów lub ich zlecanie. Każdy proces winien odpowiadać międzynarodowym normom dla rzetelnej rozprawy sądowej.

-Bombardowanie posterunków policji i zamykanie dróg w ramach odwetu uniemożliwia funkcjonowanie policji i sądów. Osłabia to zdolność władz palestyńskich do wypełniania obowiązku stawiania przed każdego, kto na terytorium podległym ich jurysdykcji dopuszcza się łamania praw człowieka- – konklluduje Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5235