Izraelskie prawo zagraża wolności słowa – Amnesty International

Izraelskie prawo zagraża wolności słowa

Izraelski Knesset (parlament) uchwalił prawo, zgodnie z którym wezwanie do bojkotowania państwa Izrael, bądź jego działań na Zachodnim Wybrzeżu, będzie traktowane jako wykroczenie. Amnesty International stwierdziła, że ten przepis będzie miał negatywny wpływ na wolność słowa w Izraelu.

Przegłosowane w poniedziałek w nocy kontrowersyjne prawo stanowi, że wezwanie do jakiejkolwiek formy bojkotu politycznego, ekonomicznego, kulturalnego lub akademickiego ludzi lub instytucji w Izraelu oraz na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich będzie traktowane jako wykroczenie. Autorzy takich wezwań mogą zostać postawieni przed sądem oraz ukarani finansowo.

Sponsorzy ustawy, po raz pierwszy zaproponowanej w lipcu 2010 roku przez przewodniczącego koalicji rządowej Ze-ev Elkina, jasno oświadczyli, że jednym z jej głównych celów jest umożliwienie karania osób używających bojkotu do protestowania przeciwko nielegalnemu osiedlaniu Izraelczyków na okupowanych terenach lub do zwrócenia uwagi na fakt, że prawa Palestyńczyków są łamane w wyniku tych działań.

– Pomimo zaprzeczeń jego zwolenników, to prawo jest jawną próbą zdławienia pokojowego sprzeciwu i protestów poprzez przeprowadzenie ataku na wolność słowa, którą każdy rząd powinien podtrzymywać – powiedział Philip Luther, dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

– Szeroka definicja bojkotu sprawia, że każda osoba pragnąca wyrazić swój sprzeciw czy krytykę osoby lub instytucji, która łamie prawa człowieka lub międzynarodowe ustalenia w Izraelu i na terenach okupowanych, będzie mogła zostać ukarana zgodnie z tym prawem.

Ustawa była promowana i wspierana przez rząd premiera Netanyanhu i została przyjęta przez parlament większością 47 głosów za (36 przeciw), mimo że radcy prawni Knessetu i izraelski Minister Sprawiedliwości twierdzili, że jest ona “na granicy zgodności z prawem”. Kilka niepublicznych organizacji walczących o prawa człowieka w Izraelu zapowiedziało, że planują zakwestionować ustawę i wnieść do Sądu Najwyższego Izraela o jej anulowanie.

Zgodnie z nowym prawem, oskarżyciele nie będą musieli udowodnić, że wezwanie do bojkotu przyczyniło się do jakichkolwiek szkód, a sądy będą mogły wezwać oskarżonych do wypłacenia odszkodowań niezależnie od tego, czy spowodowali oni szkodę.

Prawo to pozwala również Ministrowi Finansów na cofnięcie statusu zwolnienia z podatków organizacjom, które nawoływały do bojkotu. Brak tego statusu grozi niemożnością korzystania z publicznych funduszy, które są głównym źródłem finansowania wielu organizacji pozarządowych działających w Izraelu. Firmy i organizacje biorące udział w bojkotach mogą być również niedopuszczone do udziału w przetargach ogłaszanych przez rząd.

Ta ustawa jest jednym z wielu praw przyjętych ostatnio bądź dyskutowanych przez Knesset, które były krytykowane przez organizacje działające w obronie praw człowieka jako ograniczające wolność słowa, działalność stowarzyszeń obywatelskich czy zagrażające prawom palestyńskich obywateli i ich przedstawicieli.

Polityka Izraela w sprawie okupowanego Zachodniego Wybrzeża, w tym Wschodniej Jerozolimy, jest niezgodna z postanowieniami Czwartej Konwencji Genewskiej i jest uznawana za zbrodnię wojenną, zgodnie ze statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Amnesty International wielokrotnie wzywała władze Izraela, by zaprzestały budowania nowych osad i ostatecznie zlikwidowały wszystkie bezprawnie zorganizowane izraelskie osady na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich.
Amnesty International nie zajmuje żadnego stanowiska w sprawie bojkotów w żadnej części świata, jednak obawia się, że nowe izraelskie prawo może doprowadzić do pogwałcenia prawa do wolności słowa osób wzywających do bojkotu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

Powiązany temat

Maroko/Hiszpania: Przeciągające się i niedostateczne postępowania po śmiertelnych wydarzeniach na granicy w Melilli pachną tzw. tuszowaniem sprawy – nowy raport Amnesty International

2287