Jak byśmy byli wrogami na wojnie – sytuacja mniejszości muzułmańskiej w Xinjiang – Amnesty International

Jak byśmy byli wrogami na wojnie – sytuacja mniejszości muzułmańskiej w Xinjiang

Od 2017 r. rząd Chin dokonuje masowych i systematycznych nadużyć wobec muzułmanów mieszkających w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (Xinjiang). 10 czerwca Amnesty opublikowała raport oparty na zeznaniach zebranych od byłych więźniów obozów internowania i innych osób, które były obecne w Xinjiang po 2017 roku, a także na analizie zdjęć satelitarnych i poufnych dokumentach rządowych zebranych i przeanalizowanych przez dziennikarzy, naukowców i inne organizacje praw człowieka.

Dowody, które zebrała Amnesty International, stanowią faktyczną podstawę do stwierdzenia, że rząd chiński dopuścił się zbrodni przeciwko ludzkości. Wśród szeregu naruszeń praw człowieka udokumentowano masowe arbitralne zatrzymania, powszechną inwigilację, tortury i inne formy znęcania się oraz zbiorowych represji wobec mniejszości religijnych i etnicznych.

22 czerwca podczas Rady Praw Człowieka ONZ, 45 państw, w tym Polska przedstawiło wspólne oświadczenie, w którym wyrażają „poważnie zaniepokojone” rażącymi naruszeniami praw człowieka w Chinach w Sinciangu, oraz wezwały do przeprowadzenia niezależnego, międzynarodowego śledztwa w sprawie poważnych naruszeń praw człowieka, które może utorować drogę do pociągania do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za naruszenia w Sinciangu. Wystąpienie zostało przygotowane w oparciu o dowody zebrane przez Amnesty International w raporcie Chiny: „Jakbyśmy byli wrogami w czasie wojny”: masowe internowanie, tortury i prześladowania muzułmanów w Chinach w Xinjiangu.

Wzywamy, by rząd Chin natychmiast zlikwidował wszystkie obozy internowania i uwolnił wszystkie osoby przetrzymywane w nich lub innych miejscach zatrzymań – w tym w więzieniach – w Sinciangu, chyba że istnieją wystarczające, wiarygodne i dopuszczalne dowody, że osoby te popełniły przestępstwo uznane przez prawo międzynarodowe.

Dołącz swój głos, podpisz petycję:

Przeczytaj pełny raport po angielsku

Przeczytaj streszczenie raportu po polsku

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Wezwij Ruch Huti do uwolnienia Younisa Abdelsalama!

116945