Jak skutecznie prowadzić edukację praw człowieka? Rekrutacja na szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli – Amnesty International

Jak skutecznie prowadzić edukację praw człowieka? Rekrutacja na szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli

Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza współpracujące z nami nauczycielki i nauczycieli oraz tych, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy, do udziału w cyklu szkoleń, które rozwiną ich kompetencje w obszarze edukacji praw człowieka i szkolnego aktywizmu.

Jak rozmawiać z młodzieżą o prawach człowieka? Jak odpowiadać na trudne pytania o przestrzeganie podstawowych praw i wolności w naszym kraju? Czego możemy nauczyć się, przyglądając się trwającym w Polsce protestom? Wreszcie jak skutecznie prowadzić edukację praw człowieka, tak by mobilizowała młodzież do działania na rzecz praw człowieka także poza społecznością szkolną? Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki już współpracujące z Amnesty International do refleksji nad tymi pytaniami podczas dwóch spotkań warsztatowych, które odbędą się w Warszawie w semestrze zimowym.

O PROJEKCIE
Aktywizm i edukacja – rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka

Warsztat odbywa się w ramach projektu „Aktywizm i edukacja – rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka”. W ramach projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2018 – 2020, odbędą się dwa dwudniowe szkolenia (26 – 28 października oraz 16 – 18 listopada 2018), a także dwa webinaria, których terminy podane zostaną po szkoleniach. W ostatniej fazie projektu planujemy także spotkanie sieciujące dla grupy osób uczestniczących w poprzednich jego etapach. Projekt realizowany jest ze środków Fundacji Batorego.

CELE PROJEKTU:

  • Budowa potencjału nauczycieli i nauczycielek współpracujących z Amnesty International w obszarze skutecznego aktywizmu szkolnego i tworzenia sojuszy na rzecz praw człowieka w społeczności szkolnej i lokalnej.
  • Zwiększenie kompetencji nauczycieli i nauczycielek w podejmowaniu współcześnie kontrowersyjnych i trudnych tematów związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce.

KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w warsztatach zapraszamy w pierwszej kolejności nauczycieli i nauczycielki już współpracujące z Amnesty International, a w szczególności:

  • Opiekunów i opiekunki Szkolnych Grup Amnesty International;
  • Uczestników i uczestniczki projektów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie;
  • Organizatorów i organizatorki Maratonu Pisania Listów;
  • oraz osoby zainteresowane nawiązaniem z nami współpracy w ramach wyżej wymienionych działań.

CZAS I MIEJSCE
Warsztaty odbędą się 26 – 28 października oraz 16-18 listopada 2018 w Charlotte Menora przy Pl. Grzybowskim 2 w Warszawie.

  • Piątek: 14:00 – 18:00
  • Sobota: 9:00 – 18:00
  • Niedziela: 9:00 -14:00

WARUNKI UCZESTNICTWA I REKRUTACJA

Udział w projekcie zakłada uczestnictwo w jego trzech kolejnych etapach: dwóch dwudniowych szkoleniach, dwóch webinariach oraz spotkaniu sieciującym, które planujemy na wiosnę 2019 roku. Rekrutacja na szkolenie odbywa się poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na stronie www.surveymonkey.com.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2018.

Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do:

• Uczestnictwa w dwóch dwudniowych szkoleniach;
• Uczestnictwa w dwóch interaktywnych webinariach, które odbędą się w okresie październik 2018 – kwiecień 2019;
• Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po szkoleniach.

KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA
Osobom uczestniczącym w szkoleniu zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do Warszawy środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Interregio) z/na szkolenie.

W razie dodatkowych pytań/wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Aleksandrą Ziółkowską, koordynatorką projektu: aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

18993