Jak skuteczniej działać na rzecz praw człowieka – Amnesty International

Jak skuteczniej działać na rzecz praw człowieka

W czerwcu 2018 roku Amnesty International rozpoczęło realizację projektu „Aktywizm i edukacja – rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka” ze środków przyznanych przez Fundację im. Stefana Batorego w wysokości 150 000 złotych. W ramach projektu, którego realizacja zaplanowana jest do czerwca 2020 roku, przewidywane są warsztaty, webinaria oraz spotkania sieciujące dla aktywistów i grup działających na rzecz edukacji praw człowieka, a także produkcja materiałów edukacyjnych i aktywistycznych z zakresu praw człowieka.

Dotychczas w ramach projektu odbyło się szkolenie dla aktywistek i aktywistów grup lokalnych Amnesty International, a także nauczycieli i nauczycielek będących opiekunami i opiekunkami grup młodzieży działających na rzecz praw człowieka. W trakcie spotkań przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu wzmacniania uczestniczek i uczestników w roli liderów/liderek i koordynatorów/koordynatorek grup lokalnych i aktywistycznych, a także planowania strategii rozwoju aktywizmu lokalnego, budowania lokalnych partnerstw i zrównoważonego zarządzania energią swoją oraz grupy, mającą na celu minimalizowanie ryzyka wypalenia aktywistycznego i wzmacnianie potencjału grup aktywistów działających lokalnie.

Więcej informacji o projekcie udziela Aleksandra Ziołkowska, e-mail: aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

21128