Jak skuteczniej działać na rzecz praw człowieka

W czerwcu 2018 roku Amnesty International rozpoczęło realizację projektu „Aktywizm i edukacja – rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka” ze środków przyznanych przez Fundację im. Stefana Batorego w wysokości 150 000 złotych. W ramach projektu, którego realizacja zaplanowana jest do czerwca 2020 roku, przewidywane są warsztaty, webinaria oraz spotkania sieciujące dla aktywistów i grup działających na rzecz edukacji praw człowieka, a także produkcja materiałów edukacyjnych i aktywistycznych z zakresu praw człowieka.

Dotychczas w ramach projektu odbyło się szkolenie dla aktywistek i aktywistów grup lokalnych Amnesty International, a także nauczycieli i nauczycielek będących opiekunami i opiekunkami grup młodzieży działających na rzecz praw człowieka. W trakcie spotkań przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu wzmacniania uczestniczek i uczestników w roli liderów/liderek i koordynatorów/koordynatorek grup lokalnych i aktywistycznych, a także planowania strategii rozwoju aktywizmu lokalnego, budowania lokalnych partnerstw i zrównoważonego zarządzania energią swoją oraz grupy, mającą na celu minimalizowanie ryzyka wypalenia aktywistycznego i wzmacnianie potencjału grup aktywistów działających lokalnie.

Więcej informacji o projekcie udziela Aleksandra Ziołkowska, e-mail: aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Jak skutecznie prowadzić edukację praw człowieka? Rekrutacja na szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli