Jaką moc ma lokalne rzecznictwo? Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22 – Amnesty International

Jaką moc ma lokalne rzecznictwo? Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22

Program wsparcia rzecznictwa lokalnego „Twój głos ma MOC!”.

Aktualizacja: 3 lutego 2023

Główny celem ścieżki strażniczo-rzeczniczej jest wsparcie osób działających lokalnie na rzecz praw człowieka w prowadzeniu działań rzeczniczych. Program skierowany był w szczególności do osób, które działają na rzecz zmiany społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz poszanowania praw człowieka w organizacjach pozarządowych, kolektywach nieformalnych lub indywidualnie.

Udało nam się zrealizować:

  1. Dwudniowe szkolenie w Warszawie (16-17 października 2021) – jego celem było wyposażenie osób uczestniczących w kompetencje prowadzenia skutecznego rzecznictwa na poziomie lokalnym w obszarze ochrony praw człowieka, a w szczególności przeciwdziałania dyskryminacji. Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość rozwinąć swoje pomysły na działania przy wsparciu ekspertek_ekspertów. W programie szkolenia znalazły się następujące punkty: omówienie standardów międzynarodowych ochrony praw człowieka, zapoznanie z kompetencjami samorządów w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i działań równościowych, praca indywidualna i grupowa w oparciu o doświadczenia i inicjatywy osób uczestniczących.
  2. Skrojone do potrzeb osób uczestniczących wsparcie mentoringowe w prowadzeniu działań własnych rzeczniczych w lokalnej społeczności.
  3. Broszura “Doświadczenia i dobre praktyki w zakresie rzecznictwa lokalnego” – podstawowe pojęcia dotyczące rzecznictwa oraz lekcje wyciągnięte z realizacji tej części projektu.
  4. Kurs mailowy z podstaw rzecznictwa (listopad 2022) – kurs był skierowany do wszystkich osób, które chciały dowiedzieć się, czym jest rzecznictwo i jak skutecznie prowadzić takie działania w najbliższym otoczeniu. Na kurs składało się sześć wiadomości mailowych z podstawowymi informacjami na temat rzecznictwa, inspiracjami, pomysłami na działania oraz sugestiami, jak poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

Tak było na szkoleniu w Warszawie:

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Justyną Kuzar: justyna.kuzar@amnesty.org.pl


program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowan przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Dowiedz się więcej o projekcie „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

170941