Jaką moc ma lokalne rzecznictwo? Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22 – Amnesty International

Jaką moc ma lokalne rzecznictwo? Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22

Program wsparcia rzecznictwa lokalnego „Twój głos ma MOC!”.

Główny celem ścieżki strażniczo-rzeczniczej jest wsparcie osób działających lokalnie na rzecz praw człowieka w prowadzeniu działań rzeczniczych. Program skierowany był w szczególności do osób, które działają na rzecz zmiany społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz poszanowania praw człowieka w organizacjach pozarządowych, kolektywach nieformalnych lub indywidualnie.

Udało nam się zrealizować:

  1. Dwudniowe szkolenie w Warszawie (16-17 października 2021) – jego celem było wyposażenie osób uczestniczących w kompetencje prowadzenia skutecznego rzecznictwa na poziomie lokalnym w obszarze ochrony praw człowieka, a w szczególności przeciwdziałania dyskryminacji. Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość rozwinąć swoje pomysły na działania przy wsparciu ekspertek_ekspertów. W programie szkolenia znalazły się następujące punkty: omówienie standardów międzynarodowych ochrony praw człowieka, zapoznanie z kompetencjami samorządów w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i działań równościowych, praca indywidualna i grupowa w oparciu o doświadczenia i inicjatywy osób uczestniczących.
  2. Skrojone do potrzeb osób uczestniczących wsparcie mentoringowe w prowadzeniu działań własnych rzeczniczych w lokalnej społeczności.

W planach:

  • Podstawowy kurs mailowy o tym, czym właściwie jest rzecznictwo.
  • Toolkit – podstawowe pojęcia dotyczące rzecznictwa oraz lekcje wyciągnięte z realizacji tej części projektu, który pojawi się w listopadzie 2022 roku.

Tak było na szkoleniu w Warszawie:

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie dodatkowego szkolenia dla wszystkich chętnych osób lub kursu mailowego, skontaktuj się z justyna.kuzar@amnesty.org.pl


program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowan przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Dowiedz się więcej o projekcie „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

170941