Jamajka: Proponowany Projekt Ustawy o Przeciwdziałaniu terroryzmowi może zachwiać bezpieczeństwem humanitarnym – Amnesty International

Jamajka: Proponowany Projekt Ustawy o Przeciwdziałaniu terroryzmowi może zachwiać bezpieczeństwem humanitarnym

Lee nakłaniała Rząd do zweryfikowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi (Prevention of Terrorism Bill 2003), aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi prawami człowieka i prawem humanitarnym, a w szczególności z Rezolucją 1456 Rady Bezpieczeństwa ONZ.


 


„Rząd Jamajki ma prawo i obowiązek chronić państwo przed atakami ‘terrorystycznymi’. Powinno się to jednak odbywać zgodnie z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami dotyczącymi praw człowieka. Najlepszą strategią zwalczania ‘terroryzmu’ jest respektowanie praw człowieka i utrzymywanie prymatu przepisów prawnych.”- powiedziała Lee.


 


Główne zastrzeżenia Amnesty International do proponowanego projektu ustawy obejmują:


   • Rozszerzenie zakresu obowiązującej kary śmierci na nowe wykroczenia, co stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego;

   • Ogólne definiowanie w projekcie ustawy kluczowej terminologii stwarza niepewność co do zakresu jej stosowania. Może to potencjalnie ułatwiać pogwałcenie praw człowieka. Definicja „ataku terrorystycznego” może być na przykład wykorzystana do zaszeregowania do przestępstw kryminalnych pewnych typów działalności politycznej lub protestów oraz potencjalnie zagrażać wolności słowa, sumienia i wolności zgromadzeń.

   • Ryzyko zwiększenia ilości niesprawiedliwych procesów lub motywowanych politycznie wyroków w wyniku wprowadzenia projektu ustawy.

   • Brak wszelkich mechanizmów wymagających od obecnego bądź przyszłych rządów okresowego przeglądu prawa w celu oceny jego przydatności w świetle aktualnych zagrożeń.

 


Lee wyraziła szczególny niepokój o interpretację i zastosowanie ustawy, jeśli jej projekt zostanie przyjęty.


 


„Jamajka boryka się z poważnymi problemami z przestępczością. Amnesty International obawia się, że proponowana ustawa może być nadużywana przez obecny bądź przyszłe rządy do zduszenia fundamentalnych przejawów wolności w interesie zwalczania lokalnej przestępczości”- mówiła Lee.


 


Tło


 


Projekt ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi (Prevention of Terrorism Bill 2003) został przedstawiony w celu zapewnienia przestrzegania Rezolucji 1373 rady Bezpieczeństwa ONZ (2001) i innych międzynarodowych traktatów o terroryzmie podpisanych przez Jamajkę.


 


Chociaż pierwotnym założeniem było zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w Memorandum dotyczącym celów projektu tej ustawy stwierdza się, że „akty ‘terroryzmu’ stanowiły w ostatnich latach główne zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego.”


 


Rada Bezpieczeństwa zdecydowała również w Rezolucji 1456 (2003), że „państwo musi zapewnić, że w każdym działaniu podjętym w celu zwalczania terroryzmu będzie się stosować do wszystkich przepisów prawa międzynarodowego, a wszelkie przyjęte środki powinny być zgodne z prawem międzynarodowym, szczególnie z międzynarodowymi prawami człowieka, prawem uchodźców i prawem humanitarnym.” (Punkt 6, S/RES/1456 (2003))

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4616