Japonia: nie wszyscy cudzoziemcy mile widziani – Amnesty International

Japonia: nie wszyscy cudzoziemcy mile widziani

Raport opublikowano w momencie, gdy tysiące cudzoziemców przybywa do Japonii na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Stwierdzono w nim, że każdego roku tysiące obcokrajowców, wielu z nich pochodzących z krajów rozwijających się, jest zatrzymywanych podczas kontroli paszportowej. Są oni następnie przesłuchiwani, przetrzymywani i deportowani. Niektórym odmawia się prawa do azylu, innym po prostu prawa wjazdu na terytorium Japonii, mimo posiadanych przez nich ważnych dokumentów. Od czasu wydarzeń z 11 września zdarzały się przypadki, że zabroniono wstępu osobom poszukującym azylu, ponieważ pochodziły one z Afganistanu lub Bliskiego Wschodu.

Doniesienia mówią o przetrzymywaniu osób w celach bez okien, czasami tygodniami i bez możliwości odbycia spaceru. Zatrzymanym odmawiano również dostępu do pomocy medycznej oraz porady prawnej. Oficerowie bezpieczeństwa, którzy pracują w ośrodkach zatrzymania, nazywanych -Ośrodkami Prewencji Przyjezdnych- dopuszczali się aktów przemocy wobec przedstawicieli niektórych narodowości. Osoby zatrzymywane były również zmuszane do płacenia za pobyt w ośrodkach i za wyżywienie.

Urzędnicy imigracyjni, którzy przeprowadzają z zatrzymanymi rozmowy, nie zapewniali adekwatnych usług w zakresie tłumaczenia, a niektórzy z przesłuchiwanych byli zmuszani do podpisywania dokumentów, których nie byli w stanie zrozumieć.

Amnesty International wzywa rząd Japonii do utrzymywania międzynarodowych standardów traktowania cudzoziemców, którzy mogą stać się ofiarami przyspieszonej procedury zatrzymania i deportacji. W szczególności należy zapewnić, że:


  • nikt nie może paść ofiarą złego traktowania,
  • wszystkie doniesienia o złym traktowaniu cudzoziemców muszą być wyjaśnione, a sprawcy takich czynów muszą zostać doprowadzeni przed oblicze sprawiedliwości,
  • każdy, kto zostanie zatrzymany musi mieć dostęp do bezzwłocznej porady prawnej oraz opieki ze strony konsulatu lub ambasady swojego państwa,
  • osoby ubiegające się o azyl muszą mieć dostęp do odpowiednich procedur i nie można ich deportować przed rozpatrzeniem ich wniosku,
  • personel musi zostać poinstruowany w zakresie przestrzegania praw człowieka,
  • umożliwi się stały i nieskrępowany dostęp niezależnym inspektorom.
Tekst raportu -Witajcie w Japonii- w wersji angielskojęzycznej

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5188