Japonia: poważne obawy związane z ustawą o prawach człowieka – Amnesty International

Japonia: poważne obawy związane z ustawą o prawach człowieka

Jedna z ustaw przewiduje powołanie Krajowej Komisji Praw Człowieka. Zdaniem Amnesty International komisja taka powinna być autonomicznym, wiarogodnym i skutecznym organem działającym na rzecz ochrony praw człowieka, natomiast nie powinna być agendą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wedle Amnesty International funkcjonujące w Japonii jednostki penitencjarne jak również należące do służb imigracyjnych budzą obecnie wiele zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony praw człowieka.

-Rząd japoński powinien jeszcze raz przemyśleć zamysł powołania Komisji w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Takie usytuowanie Komisji będzie miało negatywny wpływ na jej działania w sferze monitorowania i poprawy praw człowieka- – podkreśla Amnesty International.

-Aby Komisja mogła skutecznie wypełniać swoje zadania, trzeba zapewnić jej status niezależnej instytucji. Komisja powinna mieć również możliwość swobodnego działania tak z japońskimi jak i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi- – dodaje Amnesty International.

-Status Komisji należałoby oprzeć na normach międzynarodowych takich jak -Principle relating to the Status of the National Human Rights Commission- (Paris Principle) – -Podstawowe Założenia Krajowych Komisji Praw Człowieka- – podkreśla Amnesty International.

Wzywamy Japonię do stosownych zmian w projekcie ustawy o ochronie praw człowieka oraz do przestrzegania wszystkich wskazań międzynarodowych konwencji na temat praw czlowieka, których Japonia jest sygnatariuszem – oświadcza Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5144