Jemen: Amnesty International wzywa prezydenta do poparcia ratyfikacji Statutu Rzymskiego – Amnesty International

Jemen: Amnesty International wzywa prezydenta do poparcia ratyfikacji Statutu Rzymskiego

MDE 31/003/2007
Organizacja podkreśliła, iż publiczne wyrażenie poparcia przez prezydenta ułatwiłoby ratyfikację dokumentu przez parlament. Prezydent powinien wykorzystać szansę, jaką ma jego kraj, który poprzez ratyfikację Statutu Rzymskiego i jego właściwą implementację w prawie krajowym, może przyczynić się do wzmocnienia jurysdykcji MTK i uniwersalizacji nowego systemu sprawiedliwości międzynarodowej. Amnesty International stwierdziła ponadto, iż Jemen powinien przystąpić do Porozumienia o Przywilejach i Immunitetach MTK, które jest niezwykle ważne dla zapewnienia pełnej współpracy z Trybunałem.
Jemen ma obecnie okazję stać się pierwszym krajem rejonu Zatoki Perskiej i Półwyspu Arabskiego, demonstrującym swe zaangażowanie w funkcjonowanie nowego systemu sprawiedliwości międzynarodowej i w walkę przeciw zbrodniom ludobójstwa, zbrodniom przeciwko ludzkości i zbrodniom wojennym. Ratyfikacja Statutu Rzymskiego nadałaby Jemenowi istotną rolę, jako państwu będącemu stroną umowy. Jemen mógłby odtąd brać odział w pracach Zgromadzenia Państw-Stron (organ zarządzający i dokonujący przeglądów) i nominować kandydatów na sędziów MTK.
 Amnesty International i inne organizacje partnerskie zaangażowane są w kampanię na rzecz ratyfikacji Statutu Rzymskiego. W zeszłym roku, organizacja napisała do parlamentarzystów Jemenu, dostarczając im informacje na temat Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Jemen odegrał istotną rolę w popieraniu rozwoju MTK. W styczniu 2004 r., Trzecia Międzyrządowa Konferencja Regionalna na temat Demokracji, Praw Człowieka i Międzynarodowego Trybunału Karnego miała miejsce w Sana-a. Podążając za Deklaracją z Sana-a, w której rządy krajów regionu zadeklarowały osiągnięcie konsensusu w sprawie utworzenia MTK, kilku parlamentarzystów i wysokich przedstawicieli Jemenu zadeklarowało swoje wsparcie dla MTK. Byli wśród nich speaker parlamentu, sekretarz generalny Ludowej Partii Kongresowej i minister spraw zagranicznych. Jemen pokazał ponadto, iż zależy mu na rozwoju MTK, wysyłając delegacje uczestniczące w pracach Zgromadzenia Państw-Stron (organ zarządzający i podejmujący decyzje) jako przedstawiciele państwa-obserwatora.
Amnesty International wezwała również rząd Jemenu do wycofania się z porozumienia, podpisanego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w którym Jemen zobowiązał się do nie oddawania pod jurysdykcję MTK obywateli amerykańskich. Porozumienie, zawarte w notach między amerykańskim sekretarzem stanu Colinem Powellem a jemeńskim ministrem spraw zagranicznych Abu Bakrem al.-Qirbi w dniach 10 i 18 grudnia 2003 r., -mające na uwadze oddanie osób pod jurysdykcje trybunałów międzynarodowych-, zostało podane do wiadomości publicznej zgodnie z amerykańską Ustawą o Wolności Informacji (FOIA) i jest dostępne w internecie. Tego typu porozumienie, którego celem jest zagwarantowanie danym jednostkom bezkarności, jest bezprawne i niezgodne ze zobowiązaniami, jakie Jemen przyjął na siebie podpisując Statut Rzymski. Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o Prawie Traktatów, sygnatariusze traktatu zobowiązani są do powstrzymania się od czynów, będących sprzecznych z jego przedmiotem i celem. Takie porozumienia stały się również niepotrzebne, odkąd w Statucie Rzymskim zagwarantowano odpowiednią ochronę i sprawiedliwy proces, mające zabezpieczyć przed motywowanym politycznie postępowaniem przeciwko obywatelom USA i obywatelom innych krajów.
Tlo wydrzeń
Do 21 marca 2007 r., Statut Rzymski został ratyfikowany przez 104 państwa.
Wejście w życie Statutu Rzymskiego w 2002 r. doprowadziło do utworzenia stałego i niezależnego organu – Międzynarodowego Trybunału Karnego, mającego prowadzić dochodzenia w sprawie najgorszych zbrodni, jakie znane są ludzkości – ludobójstwu, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych.
Niemal wszystkie kraje, z wyjątkiem USA, udzieliły silnego poparcia idei utworzenia MTK jako istotnego mechanizmu, mającego skończyć z bezkarnością osób odpowiedzialnych za tego typu zbrodnie i zapobiegać ich popełnianiu w przyszłości. MTK działa na zasadzie komplementarności, zakładając że za ściganie zbrodniarzy w pierwszej kolejności odpowiedzialne są sądy krajowe. Jedynie wówczas, gdy są one niechętne lub niezdolne do przeprowadzenia śledztwa lub ścigania, sprawą zajmuje się MTK.
Środkowy Wschód i Północna Afryka znalazły się wśród regionów, najmocniej popierających ustanowienie MTK. Większość krajów z tego regionu było aktywnie zaangażowana w tworzenie i późniejsze wcielanie w życie Statutu Rzymskiego. Wiele z tych krajów od tego czasu podpisało Statut. Poza Jemenem, wśród tych krajów znajdują się Algieria, Bahrain, Egipt, Islamska Republika Iranu, Kuwejt, Oman, Syryjska Republika Arabska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pierwszym krajem, który doprowadził do ratyfikacji Statutu była Jordania (11 kwietnia 2002 r.). Kolejnym państwem było Dżibuti (5 listopada 2002 r.).
Wymiana not z 10 i 18 grudnia 2003 r. między sekretarzem stanu USA Colinem Powellem a ministrem spraw zagranicznych Jemenu Abu Bakrem al.-Qirbi dostępna jest pod adresem: http://foia.state.gov/documents/IntAgreements/0000BA1E.pdf.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3942