Jemen – Obawa o bezpieczeństwo/ przetrzymywanie w odosobnieniu/ obawa o stan zdrowia – Amnesty International

Jemen – Obawa o bezpieczeństwo/ przetrzymywanie w odosobnieniu/ obawa o stan zdrowia


Wedle doniesień podczas pobytu w areszcie znacznie pogorszył się stan zdrowia czternastoletniego Ibrahima al-Saianiego: zaczął tracić pamięć, trzęsą mu się ręce i nie jest w stanie wyraźnie mówić. Rodzicom Ibrahima al-Saianiego pozwolono odwiedzić go po raz pierwszy w sierpniu, a obecnie mają prawo do jednej wizyty w tygodniu. Pozostaje jednak w areszcie mimo, że nie postawiono mu zarzutów, nie postawiono przed sądem i nie ma dostępu do pomocy prawnej.


 


Amnesty International przekazała swoje obawy w tej sprawie władzom Jemenu podczas misji do Jemenu, jaka miała miejsce na przełomie września i października 2005 r. i domagała się zapewnienia, że Ibrahim al-Saiani ma zapewnioną odpowiednią pomoc medyczną. Jemeńskie władze nie były w stanie potwierdzić, że jest on pod opieką lekarską. Przedstawiciele Amnesty International starali się o możliwość spotkania z Ibrahimem al-Saianim w więzieniu Sił Bezpieczeństwa Politycznego w Sana’a, jednak bezskutecznie.


 


Wedle doniesień Ibrahim al-Saiani został aresztowany 8 maja 2005 r., kiedy do jego domu w stolicy Jemenu Sana’a wpadła policja. Jest przetrzymywany w więzieniu Sił Bezpieczeństwa Politycznego w Sana’a i możliwe, że jest więźniem sumienia przetrzymywanym wyłącznie z powodu przynależności do społeczności Zaidi. Od rozpoczęcia kierowanej przez Stany Zjednoczone inwazji na Irak w 2003 r. zwolennicy zaidzkiego duchownego Hussain Badr al-Din al-Huthi wykrzykiwali antyamerykańskie i antyizraelskie hasła po piątkowych modlitwach. Doprowadziło to do akcji sił bezpieczeństwa, podczas których aresztowano prawdopodobnie setki Zaidi. 25 września prezydent ´Ali ´Abdullah Saleh ogłosił ułaskawienie dla zwolenników al-Huthi, ale setki Zaidi pozostają w więzieniach bez postawienia zarzutów i procesów.


 


Kilka organizacji pozarządowych oraz rodzina chłopca zaapelowały do prezydenta Jemenu o interwencję w tej sprawie.


 


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:


 
  • wzywając władze do zapewnienia Ibrahimowi al-Saianiemu natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej, prawnika oraz rodziny;


  • wzywając władze do zapewnienia, że Ibrahim al-Saiani nie jest torturowany ani źle traktowany;


  • przypominając władzom, że Jemen jest stroną Konwencji o Prawach Dziecka, w tym artykułu 37 (b), która wymaga od państw-stron, by zapewniły, że „żadne dziecko nie może zostać pozbawione wolności nielegalnie i samowolnie”;


  • wzywając do natychmiastowego uwolnienia Ibrahima al-Saianiego, o ile jest on przetrzymywany wyłącznie z powodu pokojowego wyrażania poglądów, bądź przynależności do społeczności Zaidi.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:


 1. Prezydent


His Excellency General ´Ali ´Abdullah Saleh


President of the Republic of Yemen


Sana’a


Republic of Yemen


Faks: + 967 127 4147


Forma grzecznościowa: Your Excellency /


Wasza Ekscelencjo


 


2. Premier


Abd al-Qader Bajamal


Prime Minister of the Republic of Yemen


Sana’a


Republic of Yemen


Faks: +967 1 274 662


Forma grzecznościowa: Your Excellency /


Wasza Ekscelencjo


 


W razie wysyłania apeli po 12 grudnia 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4254