Jemen: Yonas Andemariam Habtemariam przesiedlony do bezpiecznego kraju trzeciego – Amnesty International

Jemen: Yonas Andemariam Habtemariam przesiedlony do bezpiecznego kraju trzeciego

MDE 31/ 012/2006
Yonas został zatrzymany na lotnisku w Sanie w październiku 2006 roku. Groziła mu deportacja do Erytrei. Osoby starające się o otrzymanie azylu wydalone z powrotem do Erytrei były w przeszłości systematycznie zatrzymywane przez etiopskie władze, torturowane i źle traktowane w aresztach.
Yonas Andemariam Habtemariam został aresztowany w Erytrei w czerwcu 2005 roku, po kampanii jaką przeprowadził na rzecz uwolnienia swojego ojca, który został aresztowany prawdopodobnie ze względu na przekonania religijne. Yonasowi udało się jednak zbiec z więzienia miesiąc po zatrzymaniu i przedostać się do Sudanu, gdzie spędził około roku.
W październiku 2006 roku opuścił Sudan, udając się do Jemenu, gdzie w październiku 2006 roku został zatrzymany na lotnisku w Sanie i spędził 14 dni w miejscowym więzieniu.
Następnie został przetransportowany do aresztu deportacyjnego w celu wydalenia do Erytrei.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4027