Jemen/USA: rząd nie może usankcjonować egzekucji pozasądowych – Amnesty International

Jemen/USA: rząd nie może usankcjonować egzekucji pozasądowych

Amnesty International napisała też do Prezydenta Jemenu, z zapytaniem, czy władze Jemenu poczyniły jakiekolwiek kroki w celu aresztowania tych osób. Organizacja nalega na złożenie wyjaśnień w sprawie współpracy rządu oraz na ujawnienie wszystkich informacji na temat wypadku, jakie posiada rząd jemeński.

-Stany Zjednoczone powinny wydać jasne i jednoznaczne oświadczenie, że nie uznają pozasądowych egzekucji pod żadnym pozorem i że reprezentant Stanów Zjednoczonych, który byłby wciągnięty w tego typu egzekucje, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności sądowej- dodała Amnesty International.

Amnesty International wzywa rząd Stanów Zjednoczonych, żeby dostarczył pełnych wyjaśnień dotyczących roli, jaką w zabiciu sześciu mężczyzn w Jemenie odgrywał personel amerykański. Pośród zamordowanych był jeden z rzekomych przywódców al.-Qa’idy Quad Salim Sinan al.-Harethi.

Amnesty International uznaje fakt, że rząd amerykański zobowiązany jest do ochrony swoich obywateli. Jednakże, wszystkie podjęte kroki muszą być zgodne z międzynarodowymi prawami człowieka, do którego przestrzegania Stany Zjednoczone są zobowiązane.

Zakaz arbitralnego aktu pozbawienia życia musi być zawsze bezwzględnie respektowany, nawet gdy w kraju obowiązuje stan zagrożenia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5143