Już jest! Magazyn Amnesty International – Amnesty International

Już jest! Magazyn Amnesty International

Tym razem Magazyn, który zawsze wysyłaliśmy do Was pocztą, jest dostępny w wersji elektronicznej w przyjaznym formacie pdf. Dzięki temu nasz Magazyn stał się bardziej ekologiczny, zaś zaoszczędzony papier postanowiliśmy przeznaczyć na napisanie jeszcze większej liczby listów w obronie praw człowieka, podczas Maratonu Pisania Listów 2010. Magazyn Amnesty International, grudzień 2010-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2510