Kambodża: Czas przywrócić sprawiedliwość w sprawie Chea Vichea – Amnesty International

Kambodża: Czas przywrócić sprawiedliwość w sprawie Chea Vichea

ASA 23/004/2007
6 kwietnia Sąd Apelacyjny Kambodży otrzyma kolejną szansę, by przywrócić sprawiedliwość w sprawie morderstwa sprzed trzech lat. Sąd powinien naprawić rażące błędy, jakie zostały popełnione w trakcie procesu. Sprawa ukazała, w jaki sposób słabości kambodżańskiego sądownictwa przyczyniają się do wzrostu bezkarności wśród przestępców.
1 sierpnia 2005 r., Born Samnang (25 lat) i Sok Sam Oeun (38 lat) zostali skazani na 20 lat więzienia za morderstwo Chea Vichea – przywódcy związku zawodowego. Zarówno śledztwo, jak i proces pełne były uchybień i błędów. W wyniku apelacji złożonej przez prawników, obaj mężczyźni stawią się przed Sądem Apelacyjnym 6 kwietnia 2007 r., po ponad trzech latach spędzonych za kratkami.
Born Samnang i Sok Sam Oeun posiadali alibi na czas strzelaniny, jednakże osoby mogące je potwierdzić były zastraszane i przetrzymywane przez policję. Pozostali świadkowie również byli straszeni. Born Samnang powtarzał, iż w trakcie przesłuchań był bity i przymuszany do składania zeznań, które potem zostały wykorzystane do skazania oskarżonych. Amnesty International wzywa Sąd Apelacyjny do zawieszenia sprawy i natychmiastowego zwolnienia z aresztu Borna Samnanga i Soka Sama Oeun, do czasu aż prokuratura przedstawi przeciw nim wiarygodne dowody, zgodne ze międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu.
Pierwsze przesłuchanie apelacyjne miało się odbyć sześć miesięcy temu, jednakże z powodu rzekomej choroby jednego z trzech sędziów zostało przełożone na 6 kwietnia.
Amnesty International sądzi, iż prawdziwi mordercy Chea Vichea pozostają na wolności. Jeżeli obecny wyrok zostanie utrzymany przez Sąd Apelacyjny, unikną oni odpowiedzialności za swe czyny, a dwóch niewinnych mężczyzn straci wolność.
Tło wydarzeń
Chea Vichea, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Robotników (FTU), został zamordowany 2 stycznia 2004 r. po otrzymaniu kilku gróźb śmierci. Zabójstwo miało miejsce w kiosku z prasą w centrum Phnom Penh, a sposób w jaki zostało wykonane sugeruje działanie na zlecenie. Born Samnang i Sok Sam Oeun zostali następnie aresztowani 27 i 28 stycznia pod zarzutem popełnienia morderstwa.
Od tego czasu, kolejnych dwóch członków FTU zostało zamordowanych w Phnom Penh. W maju 2004 r. życie stracił Ros Sovannareth, przewodniczący fabryki Trinunggal Komara. 24 lutego 2007 r., zastrzelony został Hu Vuthy, przewodniczący fabryki Suntex. W zeszłym roku, wielu członków związków zawodowych było ofiarami prześladowań, zastraszania i przemocy.
Chea Vichea był znanym przywódca związku zawodowego walczącego o prawa pracowników, zatrudnionych w rozkwitającym w Kambodży przemyśle odzieżowym, a także założycielem głównej partii opozycyjnej – Khmerskiej Partii Narodowej (KNP), powstałej w 1995 r., przemianowanej na Partię Sama Rainsy (SRP) w 1998 r.
Chea Vichea został w 1999 r. wybrany przewodniczącym FTU, jednego z największych kambodżańskich związków zawodowych, po tym jak przestał zajmować urzędnicze stanowiska w strukturach SRP.
Amnesty International nieustannie ponawia swe apele do władz Kambodży, które powinny natychmiast doprowadzić do bezstronnego i skutecznego śledztwa w sprawie śmierci Chea Vichea i ukarania winnych zabójstwa.
Organizacja ponadto wzywa kambodżańskie władze do przeprowadzenia szczegółowego, niezależnego śledztwa w sprawie sposobu prowadzenia sprawy, przez co rozumie się zbadanie domniemanych przypadków aktów przemocy policji wobec Borna Samnanga i Sok Sam Oeuna w czasie ich wstępnego przesłuchania, a także przypadków zastraszania świadków i politycznej ingerencji w funkcjonowanie sądów.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3926