Kambodża: lider opozycji skazany w nieważnym procesie – Amnesty International

Kambodża: lider opozycji skazany w nieważnym procesie

Sam Rainstm, przywódca partii noszącej jego imię, był sądzony zaocznie. Od lutego 2005 r. znajduję się on na wygnaniu po tym, jak na zamkniętej sesji Zgromadzenie Narodowe odebrało jemu oraz dwóm innym działaczom opozycyjnym, Chea Poch i Cheam Chann immunitet parlamentarny


 


Opozycyjny lider został uznany winnym zniesławienia na podstawie artykułu 63 Postanowień 1992 dotyczących sądownictwa, prawa karnego i proceduralnego w Kambodży w czasie Okresu Przejściowego (znanego jako prawo UNTAC).


 


Sam Rainsy oraz Chea Poch opuścili kraj po tym jak odebrano im immunitet parlamentarny, gdyż umożliwiało to wniesienie oskarżenia, Cheam Channy został natychmiast aresztowany.


 


Cheam Channy został osądzony i skazany w sierpniu 2005 r. za ustanowienie nielegalnych sił zbrojnych oraz oszustwo w procesie, co oznacza złamania międzynarodowych standardów bezstronności, nie powiodło się również przygotowanie jakichkolwiek dowodów które mogły by ułatwić jego skazanie. Został skazany na siedem lat wiezienia, a karę odbywa w więzieniu wojskowym w Phnom Penh. Cheam Channy jest uważany przez Amnesty International za więźnia sumienia.


 


Dzisiejsza rozprawa w sprawie przeciwko Samowi Rainsy jest kolejną demonstracją, że systemowi sadownictwa w Kambodży brak niezależności, bezstronności i  wiarygodności.


 


Orzeczenie o winie Sama Rainsy jest kolejnym niepowodzeniem Kambodży, gdzie w październiku 2005 r. skazano na karę więzienia dwie osoby krytykujące rząd, które w sposób pokojowy głosiły swoje poglądy. Dziennikarz radiowy Mam Sanando oraz lider związków zawodowych Rong Chhun zostali tymczasowo aresztowani i również są uznawani za więźniów sumienia.


 


Tło


 


Międzynarodowe prawa człowieka uznają prawo do ochrony osoby przed nieuczciwą i nieprawdziwą krytyką i komentarzem. Jednakże, nadużywanie spraw o zniesławienie powoduje tłumienie publicznej dyskusji i może być używane do uciszania opozycji.  Specjalny sprawozdawca Narodów Zjednoczonych do Spraw Wolności Opinii i ich Wyrażania wielokrotnie wzywał państwa do unieważnienia przestępstwa zniesławienia na korzyść zniesławienia cywilnego. Pomimo stosowania prawa cywilnego, tam gdzie to konieczne, rząd oraz inne osoby na wysokich stanowiskach mają wiele możliwości, by chronić siebie przed krytyką bez potrzeby dławienia publicznej dyskusji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4201