Kambodża: Uwolnienie Cheam Channy’ego – więźnia sumienia – Amnesty International

Kambodża: Uwolnienie Cheam Channy’ego – więźnia sumienia

-Z radością witamy uwolnienie Cheam Channy, który został uwięziony jedynie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych- powiedział , Brittis Eman, ekspert Amnesty International ds. południowo-wschodniej Azji,. -Mamy nadzieję, że ten krok zakończy praktykę stosowania rozpraw o podłożu politycznym celem uciszania politycznych protestów-.


 


Cheam Channy został aresztowany 3 lutego 2005 r. W sierpniu 2005r. w procesie, który został przeprowadzony w sposób daleki od międzynarodowych standardów, Channy został uznany winnym stworzenia nielegalnej organizacji zbrojnej i oszustwa. Proces był prowadzony w sądzie wojskowym, który nie ma jurysdykcji nad cywilami, a więc również nad Chean Channy’m. Oskarżony został skazany na siedem lat więzienia. Według Amnesty International nie było podstaw do wydania takiego wyroku, w związku z czym organizacja prowadziła kampanię w celu bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia więźnia.


 


Dekretem królewskim udzielono pełnej amnestii również liderowi opozycji Samowi Rainsy. Za obrazę członków rządu został on w grudniu 2005 r. zaocznie osądzony i skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Jego powrót z wygnania powinien nastąpić bardzo szybko, prawdopodobnie w tym tygodniu.


 


Ponadto prawnicy rządowi oświadczyli publicznie, że nie będą wszczynać rozpraw przeciwko działaczom, którzy krytykowali premiera Kambodży Hun Sen’a za kontrowersyjną umowę z Wietnamem dotyczącą przebiegu granicy.


 


Tło wydarzeń.


 


Od czasu sformowania obecnej koalicji rządowej w 2004 r. prawa człowieka są w Kambodży coraz częściej łamane. Politycy opozycyjni i działacze praw człowieka stali się celem w walce politycznej. Prawo do wolności słowa zostało poważnie zagrożone, gdy kilkoro wysoko postawionych liderów społeczeństwa obywatelskiego zostało oskarżonych i pociągniętych do odpowiedzialności za obrazę stanu i inne przestępstwa związane z bezpośrednią i pośrednią krytyką polityki rządowej. Amnesty International jest również poważnie zaniepokojona faktem, że wymiar sprawiedliwości został użyty jako narzędzie do uciszania pokojowych protestów, co jeszcze bardziej podkopuje integralność oraz niezawisłość i tak już słabego kambodżańskiego sądownictwa.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4170