Kamerun: Papież powinien potępić karanie homoseksualizmu – Amnesty International

Kamerun: Papież powinien potępić karanie homoseksualizmu

Kameruński kodeks karny karze wszelkie przejawy homoseksualizmu w tym kraju.
Amnesty International udokumentowało aresztowania i zatrzymania kilkudziesięciu mężczyzn i kobiet, które przez ostatnie 3 lata zostały ukarane karą więzienia lub grzywną za niezgodne z prawem kontakty seksualne z osobami tej samej płci.
– Papież podczas tej niezwykle ważnej podróży do Kamerunu powinien bardzo jasno przedstawić stanowisko Kościoła, które sprzeciwia się wszelkiego rodzaju atakom oraz ściganiu osób o odmiennej orientacji seksualnej, a także wezwać rząd Kamerunu do zmiany ustawodawstwa w tym zakresie – powiedziała Tawanda Hondora, Dyrektor Programowa Amnesty International ds. Afryki.
Stolica Apostolska podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2008 roku wyraziła się iż – każda oznaka niesprawiedliwej dyskryminacji osób homoseksualnych powinna być zaprzestana, dlatego nawołuje do zniesienia kar prawnych wymierzonych przeciwko nim.-
Amnesty International oraz inne organizacje walczące o prawa człowieka wystosowały dziesiątki apeli do władz Kamerunu, organizacji religijnych oraz kameruńskich mediów o poszanowanie oraz ochronę praw człowieka wszystkich ludzi w Kamerunie bez względu na ich orientacje seksualną.
W grudniu 2005 roku jeden z wyższych dostojników Kameruńskiego Kościoła Rzymsko-Katolickiego został zarejestrowany przez lokalne media jak publicznie potępiał homoseksualizm. Od tego czasu wiele osób było na tym tle ściganych.
– Od tego czasu dziesiątki mężczyzn i kobiet zostało zatrzymanych tylko i wyłącznie za ich faktyczne lub domniemane relacje seksualne z osobami tej samej płci – co jest zwyczajnie niedopuszczalne. Mamy nadzieję, że Papież wyrazi się jasno w tej kwestii w swoich rozmowach z rządem, liderami Kościoła i wieloma wiernymi podczas swojej wizyty – powiedziała Tawanda Hondora.
W czwartek Papież będzie uczestnikiem spotkania z członkami Specjalnej Rady dla Afryki podczas Synodu Biskupów w Nuncjaturze Apostolskiej w Jaunde.
Tło:
Karanie osób ze względu na ich orientację seksualną narusza międzynarodowe oraz regionalne traktaty dotyczące praw człowieka, które Kamerun ratyfikował.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych chroni prawo do wolności bez dyskryminacji (artykuły 2 i 26), prywatności (artykuł 17), wolności wyznania (artykuł 18) oraz do wolności opinii (artykuł 19). Afrykańska Karta Praw Człowieka i Obywatela gwarantuje w artykule 2 wolność od dyskryminacji.
W marcu 2006 roku dwoje mężczyzn zostało aresztowanych i oskarżonych o zaangażowanie w relacje homoseksualne. Zatrzymani byli przetrzymywani w areszcie w Nlongkak do 31 sierpnia 2007 kiedy to zostali przetransportowani do więzienia.
Podczas przebywania w areszcie zatrzymani poddawani byli badaniom analnym w celu zdobycia informacji o ich rzekomych aktach seksualnych. Tego rodzaju badania nie ma żadnych medycznych podstaw przez co gwałci zakaz stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Mężczyźni pojawili się w sądzie 23 listopada 2007 roku i nie przyznali się do stawianych im zarzutów. 13 marca 2008 roku, sąd uznał ich winnymi utrzymywania stosunków homoseksualnych i skazał ich na 6 miesięcy więzienia oraz karę grzywny wynoszącą 25 000 franków (około 44$). Oboje zostali zwolnieni krótko po procesie, ponieważ spędzili już więcej niż 6 miesięcy w areszcie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3172