Kampania Broń Kontrolowana: Amnesty International, International Action Network on Small Arms (IANSA) i Oxfam International. – Amnesty International

Kampania Broń Kontrolowana: Amnesty International, International Action Network on Small Arms (IANSA) i Oxfam International.

 Głosowanie na forum Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest pierwszym przypadkiem, gdy rządy państw oficjalnie poparły inicjatywę wypracowania Traktatu o Handlu Bronią. A poparcie było przytłaczające: 139 państw głosowało za przy jednoczesnym sprzeciwie tylko jednego – Stanów Zjednoczonych. Poparcie było szczególnie silne wśród krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy.  
Prace nad Traktatem rozpoczną się na początku 2007 roku, gdy nowy Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, zacznie zabiegać o opinie wszystkich krajów członkowskich w celu ustanowienia fundamentów dla Traktatu.  
W momencie przedłożenia pod głosowanie, rezolucja w sprawie rozpoczęcia prac nad Traktatem była wspierana przez 116 rządów; tak znaczne poparcie zawdzięcza m.in. piętnastu laureatom Pokojowej Nagrody Nobla, którzy jednogłośnie upomnieli się o Traktat w swoim oświadczeniu z zeszłego tygodnia,  wydanym przez Fundację Arias i Kampanię Broń Kontrolowana.   
-Tak powszechna zgoda na wypracowanie globalnego Traktatu o Handlu Bronią jest historyczną szansą na zwalczenie plagi, jaką jest nieodpowiedzialność i niemoralność podmiotów zaangażowanych w nielegalne transfery broni. Opracowanie wiarygodnego Traktatu doprowadzi do wyjęcia spod prawa tych transferów, które skutkują systematycznymi morderstwami, gwałtami, torturami i wypędzeniem tysięcy ludzi.- Kate Gilmore, zastępca Sekretarz Generalnej Amnesty International.
 -Poprzez wynik dzisiejszego głosowania, rządy opowiedziały się za zakończeniem skandalu, jakim jest nieuregulowany handel bronią. Od rozpoczęcia Kampanii trzy lata temu, około milion ludzi zginęło wskutek użycia broni konwencjonalnej. W tym samym czasie podobna liczba ludzi ze 170 krajów świata wyraziła swoje poparcie dla Traktatu o Handlu Bronią. Dzisiaj rzady odpowiedziały na to wezwanie.- skomentował Jeremy Hobbs, Dyrektor Oxfam International.
 -Przeszliśmy długą drogę od inauguracji Kampanii trzy lata temu: wówczas rozpoczęcie negocjacji nad Traktatem było w najlepszym przypadku idealistyczną wizją. Dzisiaj mamy poparcie większości; to zwycięstwo musi zostać przekute w  silny, efektywny,  oparty na zobowiązaniach państw i prawie międzynarodowym Traktat o Handlu Bronią.- powiedziała Rebecca Peters, Dyrektorka IANSA.  
Uwagi do wydawców 
Proces
Rezolucja zobowiązuje Sekretarza Generalnego to przeanalizowania wizji wszystkich państw członkowskich ONZ w kwestii możliwości wdrożenia, zakresu oraz parametrów wyjściowych wszechstronnego i prawnie wiążącego instrumentu, ustanawiającego wspólne, międzynarodowe standardy eksportu, importu I transferów broni konwencjonalnej. Raport Sekretarza Generalnego z tych konsultacji na zostać przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu pod koniec 2007 roku. Następnie, w 2008 roku, przewidziane jest powołanie przez Sekretarza Generalnego grupy ekspertów rządowych , których zadaniem będzie szczegółowe opracowanie problemu i przedstawienie raportu Zgromadzeniu Ogólnemu.
 O kampanii
Pomysł ustanowienia powszechnie obowiązujących zasad w zakresie międzynarodowych transferów broni powstał w 1995 roku m. in. z inicjatywy kilku laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, wśród nich Amnesty International i Doktora Oscara Ariasa. Kampania Broń Kontrolowana została zainaugurowana przez AI, Oxfam International i IANSA w 2003 roku I do tej pory cieszy się poparciem co najmniej miliona jej zwolenników na całym świecie. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
Nicola East, Amnesty International, Nowy Jork: +1 646 334 4286; e-mail: neast@amnesty.org Clare Rudebeck, Oxfam International, Nowy Jork: +1 646 388 2886; e-mail: crudebeck@oxfam.org.uk Kate Noble, IANSA, Londyn: +44 (0)20 7065 0875 lub +44 (0) 7900242869; e-mail: Kate.Noble@iansa.org Tłumaczenie: Kaja Kulesza 
 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4047