RIO 2016: Igrzyska śmierci – Amnesty International

Kampania: RIO 2016: Igrzyska śmierci

Artykuł

Aktualność

Ameryka Płn. i Płd., Brazylia

24 sierpnia 2016

Brazylia: Dziedzictwem igrzysk w Rio są kolejne zabójstwa z rąk policji

Artykuł

Aktualność

Ameryka Płn. i Płd., Brazylia

2 sierpnia 2016

Brazylia: Codzienne strzelaniny i zabójstwa z rąk policjantów

8498