Zdjęcie przedstawiające kobietę z tatuażem: "I love my body rights"

Moje ciało
a prawa człowieka

Każdy z nas ma prawo decydowania o swoim zdrowiu, ciele, seksualności i prokreacji - bez przymusu, przemocy i dyskryminacji.

Jednak w wielu miejscach na świecie wolność jednostek do decydowania jest ograniczana przez państwo, lekarzy czy członków rodziny. Prawo karne i inne przepisy często doprowadzają do poważnych naruszeń praw człowieka.

Kampania

bg_sub_header

50 000 000
DZIEWCZYNEK NA ŚWIECIE

przed ukończeniem 15 roku życia w ciągu 10 lat zostanie wydana za mąż (zwykle za dużo starszych mężczyzn)

PRAWA SEKSUALNE
I REPRODUKCYJNE
PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEMU

Zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka wszystkie państwa są zobowiązane zagwarantować równą ochronę praw seksualnych i reprodukcyjnych. Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.

Niestety często to same władze są odpowiedzialne za wzmacnianie zachowań dyskryminacyjnych, zmuszając ludzi do podporządkowania się opartym na stereotypach i dyskryminujących normach społecznych zasadom dotyczącym seksualności, prokreacji, rodzicielstwa. Często państwo pozwala także na kontrolowanie naszych wyborów dotyczących życia seksualnego i reprodukcji przez strony trzecie – zwykle męskich członków rodziny, społeczności, instytucje religijne, uniemożliwiając realizację naszych praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Moje ciało,
moje prawa

Hikaru Cho, artystka tworząca body-art

bg_article_women

47 000 Kobiet

co roku umiera w wyniku komplikacji po źle wykonanym zabiegu aborcyjnym

Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.

JAKIE SĄ SKUTKI ZAOSTRZANIA PRAWA ABORCYJNEGO? POZNAJ HISTORIE OFIAR.

"Kobieta musi być w skrajnym stanie, żebyśmy mieli prawo ją ratować. Jak blisko śmierci musi być? Na to nie ma odpowiedzi.

Dr Peter Boylan, ginekolog, Irlandia

"Kobieta musi być w skrajnym stanie, żebyśmy mieli prawo ją ratować. Jak blisko śmierci musi być? Na to nie ma odpowiedzi.

Dr Peter Boylan, ginekolog, Irlandia

"Kobieta musi być w skrajnym stanie, żebyśmy mieli prawo ją ratować. Jak blisko śmierci musi być? Na to nie ma odpowiedzi.

Dr Peter Boylan, ginekolog, Irlandia

"Najlepszym wyjściem jest uratowanie mi życia – nie ma sensu, żebym kontynuowała ciążę, skoro dziecko nie przeżyje. Mam nadzieję, że sąd weźmie to pod uwagę i pozwoli mi przeżyć. Bo ja chcę żyć. Proszę ich najmocniej jak mogę, żeby to zrobili".

Beatriz z Salwadoru, odmawiano jej przerwania ciąży zagrażającej życiu, mimo że płód był poważnie uszkodzony

"Bardzo się bałam, bo stało się dla mnie jasne, że jeśli nastąpią dalsze komplikacje, oni po prostu pozwolą mi umrzeć".

Lupe z Irlandii, u której stwierdzono śmiertelne uszkodzenie płodu zagrażające jej zdrowiu.

"Gaye nie mogła znieść chodzenia do pracy. Obcy ludzie kładli jej dłonie na brzuchu i mówili, że musi być taka szczęśliwa… nie chciała udawać, ale jak powiedzieć w takim momencie, że to dziecko nie będzie w stanie przeżyć?"

Gaye i Gerry z Irlandii podjęli decyzję o przerwaniu ciąży za granicą po tym, jak w 20 tygodniu ciąży stwierdzono bezmózgowie płodu

"Skazano mnie tylko na podstawie pogłosek, za bycie biedną, za pójście do szpitala, za to, że nie miałam pieniędzy, żeby pójść do prywatnej kliniki i zapłacić za dobrego adwokata."

Belen z Argentyny skazana na 8 lat za poronienie.

"Podczas rozprawy czułam już tylko ból. Kiedy ogłoszono wyrok poprosiłam Boga, żeby dał mi siłę. Boże, powiedziałam mu, mój syn będzie miał 45 lat, kiedy wyjdę z więzienia".

Maria Teresa Rivera, skazana na 40 lat za poronienie, była to jej druga ciąża.

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

broszura-wycieta-FIN-small2

Przerywanie ciąży a prawa człowieka

Amnesty International stoi na stanowisku, że aby zapewnić poszanowanie praw człowieka kobiet, państwa muszą zapewnić realny dostęp do możliwości przerwania ciąży w przypadku:

 • gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety,
 • gdy jest wynikiem zgwałcenia lub innego czynu zabronionego,
 • oraz gdy płód jest poważnie i nieodwracalnie uszkodzony.

Państwa powinny również działać na rzecz zmniejszenia liczby niechcianych ciąż poprzez edukację seksualną i dostęp do antykoncepcji. Amnesty prowadzi badania nad skutkami ograniczania dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, szczególnie w krajach, gdzie przerywanie ciąży jest całkowicie lub prawie całkowicie zabronione, jak w Salwadorze, Irlandii czy Paragwaju. Prowadzimy działania rzecznicze i aktywistyczne, by obowiązujące prawo nie narażało kobiet na tortury, okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie i inne naruszenia ich praw.

 • masz prawo

  W ramach kampanii Amnesty International domagamy się od władz
  zaprzestania nieuzasadnionego wykorzystania prawa karnego
  do kontrolowania życia seksualnego i reprodukcyjnego jednostek.

 • obrazek ołówka i zeszytu
  masz prawo do
  informacji i edukacji
  o życiu seksualnym
  i reprodukcji
  Mając wiedzę o swoim ciele i zdrowiu, możemy podejmować świadome decyzje dotyczące naszego życia i przyszłości.
 • obrazek przedstawiający rodzinę
  Masz prawo
  decydować o swoim
  życiu rodzinnym
  Każdy z nas powinien miec możliwość podjęcia decyzji o tym czy mieć czy nie mieć dzieci, ile i w którym momencie życia - bez przymusu, przemocy czy dyskryminacji.
 • obrazek przedstawiający uścisk dłoni
  masz prawo
  wyboru partnera
  Wybór partnera jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu człowieka - każdy ma prawo podjąć ją bez przymusu i dyskryminacji
 • obrazek budynky szpitala
  masz prawo do
  opieki zdrowotnej
  związanej z życiem seksualnym i reprodukcją
  Międzynarodowe standardy praw człowieka gwarantują nam najwyższy osiągalny poziom opieki zdrowotnej. Jednak w wielu państwach nie przykłada się należytej wagi do opieki zdrowotnej związanej z seksualnością i prokreacją.
 • ilustracja przemocy w małżeństwie
  Masz prawo do
  życia wolnego od
  przemocy seksualnej
  Państwo ma obowiązek zapewnić pomoc osobie, która doświadczyła przemocy, oraz gwarantować rzetelne śledztwo i ukaranie sprawcy. Powinno również prowadzić kampanie edukacyjne, żeby zapobiegać zjawisku przemocy seksualnej.
 • DZIAŁAJ TERAZ! Podpisz petycję w obronie praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Argentyna: historyczny krok w stronę dekryminalizacji aborcji

Powiązany temat

Irlandia: Referendum w sprawie aborcji to historyczna szansa do głosowania za równością, empatią i godnością