#NIEnawiść

Słowa to czyny. Hejt to tylko początek…

Kampania

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co robimy?

Amnesty działa na rzecz społeczeństwa opartego na empatii, otwartości i szacunku, w którym hejt, mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści są zjawiskiem marginalnym, a osoby narażone na nie i ich doświadczające oraz osoby działające przeciwko temu zjawisku mogą czuć się bezpiecznie. Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści to naruszenie prawa do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i od dyskryminacji.

Kampania przeciwko nienawiści ma na celu zmianę świadomości społecznej, prawa i praktyki jego stosowania, by skutecznie przeciwdziałać nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami i ją eliminować.

698

liczba postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści w 2014 r.

962

liczba postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści w 2015 r.

Dowiedz się więcej
z naszego raportu
o przestępstwach
z nienawiści

przeczytaj raport
DSCN2893 1366px

Grażyna, Białystok, jej rodzina padła ofiarą rasistowskiego ataku w maju 2013 r.

„Tej nocy, przed 1.30 wszyscy, oprócz mojego męża, leżeliśmy już w łóżkach. On był jeszcze w dużym pokoju. Usłyszał wybuch, a potem zobaczył ogień w korytarzu. Całe szczęście, że mąż jeszcze nie spał, inaczej wszyscy byśmy się podusili. Wiedziałam, że to stało się dlatego, że Naresh z nami mieszkał.

We wrześniu 2013 r., po podpaleniu, jedna z moich córek przeprowadziła się do innego miasta, bo tu nie czuła się bezpiecznie… Nie jest jeszcze gotowa na powrót. Moja druga córka Ewa i jej mąż Naresh przenieśli się po wszystkim do Londynu… Chcieli tu mieszkać, ale okazało się to naprawdę trudne… Ja sama wciąż nie czuję się tu bezpiecznie, dwa lata po ataku”.

Czym jest...

HEJT – obelżywa, wulgarna wypowiedź wymierzona w odbiorcę/odbiorczynię

 

MOWA NIENAWIŚCI – publiczne znieważanie lub nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko osobie lub grupie osób z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wyznania lub bezwyznaniowości, światopoglądu, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, niepełnosprawności czy statusu społeczno-ekonomicznego.

 

PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI – przemoc skierowana przeciwko osobie lub grupie osób z wymienionych powodów.

Dla mnie poszukiwanie sprawiedliwości jest ważne, mogłem zginąć tej nocy... Napaść mnie przeraziła... Jeżeli nie ukarzemy tych ludzi, poczują, że może im to ujść na sucho.
J., uchodźca z Syrii mieszkający w Warszawie
zdjęcie Edukacja 1

Do czego wzywamy polskie władze?

  • prowadzenia działań zapobiegających przestępstw z nienawiści, w tym szczególnie edukacji antydyskryminacyjnej
  • wnikliwego badania i ścigania przestępstw z nienawiści
  • kształtowania debaty publicznej tak, by hejt i mowa nienawiści nie miała w niej miejsca
  • zabierania głosu przeciwko nienawiści i przemocy
  • usunięcie luk prawnych, które pozbawiają ochrony ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, płeć i status społeczno-ekonomiczny.
11097998_799683406775529_1357288458892291746_n

Co Ty możesz zrobić?

  • Podpisz nasz Manifest i dołącz do ludzi sprzeciwiających się nienawiści.
  • Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści w Internecie administratorowi portalu i oznaczaj posty tagiem #NIEnawiść
  • Zgłaszaj policji nawoływanie do nienawiści i przemocy.
  • Reaguj, jeśli widzisz, że ktoś jest poniżany lub doświadcza przemocy.
  • Dołącz do naszego projektu edukacyjnego „Silence Hate”

 

Logo_SILENCEhate

Edukacja

Edukacja to najlepszy sposób na przeciwdziałanie nienawiści. Pracujesz z grupą? Zaangażuj się w projekt SILENCE HATE – międzynarodowy projekt przeciwko mowie nienawiści, w którym młodzi ludzie będą zdobywać kompetencje w zakresie rozpoznawania i działania przeciwko hejtowi i mowie nienawiści. Otrzymasz niezbędne materiały i wsparcie naszych trenerów i trenerek.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Sudan: uchylenie wyroku śmierci wobec Noury Hussein musi doprowadzić do zmian w prawie