STOP
DYSKRYMINACJI

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.
Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Dyskryminacja to nieuzasadnione różnicowanie traktowania danej osoby lub grupy z powodu określonej cechy lub przekonań. Dyskryminacja jest naruszeniem praw człowieka. Prowadzi do przemocy, wykluczenia i ubóstwa.

Kampania

img_hands_tightened

Przeciwdziałanie
dyskryminacji

Kampania ma na celu zmianę prawa i praktyki, by skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i ją eliminować. Prowadzimy działania rzecznicze, aktywistyczne i edukacyjne, by uświadamiać i dążyć do zmian, które zagwarantują nam lepszą ochronę przez dyskryminacją, a szczególnie przed przemocą i wykluczeniem nią spowodowaną.

Jednym z największych wyzwań dla praw człowieka w Europie jest przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści to przestępstwa, w przypadku których ofiara staje się celem przestępstwa, wymierzonego w nią lub jej mienie, ze względu na jej faktyczne lub domniemane cechy takie jak kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, religia lub bezwyznaniowość, płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wiek, niepełnosprawność czy status socjalny ofiary. Również polskie prawo niedostatecznie chroni przed przestępstwami z nienawiści odmawiając wsparcia w przypadków ataków związanych np. z orientacją seksualną, niepełnosprawnością czy bezdomnością.

Ciężko jest tu mieszkać. Muszę być zawsze przygotowany, że neonaziści wrócą. Że znów będę się bał, że podpalą mój dom, że mnie zastrzelą lub pobiją. Boję się, naprawdę się boję
Stefan, romski aktywista z Czech
img_dmitris_circle

Grecja

Dimitris jest Romem, miał 18 lat, kiedy został zaatakowany przez chłopaków, którzy obrzucali go wyzwiskami. Stracił przytomność. Winni nie zostali do tej pory ukarani.
img_discrimination_sum

Powiązane tematy

Powiązany temat

Mjanma: Siły bezpieczeństwa prowadzą brutalne działania wymierzone w ludność Rohingja

Powiązany temat

Sejm musi zapewnić ochronę wszystkim ofiarom przestępstw z nienawiści