STOP PRZEMOCY
WOBEC KOBIET

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to nadal zjawiska powszechne. Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy, niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych.

Obrazek przedstawiający odbitą dłoń z napisem: 'Stop przemocy wobec kobiet'

Kampania

na 3

kobiety doświadcza
w swoim życiu przemocy

przemoc
wobec kobiet

Zarówno w czasie wojny jak i pokoju, kobiety spotyka dyskryminacja i przemoc ze strony państwa, społeczeństwa i rodziny. Wiele dziewczynek pada ofiarami dzieciobójstwa. Każdego roku miliony kobiet są gwałcone przez partnerów, krewnych, przyjaciół i obcych, przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa lub żołnierzy. Z powodu przemocy w rodzinie cierpią kobiety, mężczyźni i dzieci, statystyki pokazują jednak, że ogromna większość ofiar to kobiety i dziewczęta. Podczas konfliktów zbrojnych przemoc wobec kobiet jest często wykorzystywana, aby pozbawić ofiary człowieczeństwa lub "ukarać" społeczności, do których należą.

Amnesty International działa na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiec przemocy wobec kobiet i domaga się sprawiedliwości dla osób, które jej doświadczyły. Działamy na rzecz poprawy sytuacji w różnych krajach świata, w Maroku, Nepalu, Burkina Faso czy Meksyku, ale również w Polsce. Domagamy się wdrożenia ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

na 3

kobiety doświadcza
w swoim życiu przemocy

100

kobiet dziennie pada ofiarą
gwałtu w Maroku
Zdjęcie kobiety trzymającej plakat z napisem: 'Stop violence against women'

je
dy
nie

1%

ofiar przemocy seksualnej w Indiach zgłasza przestępstwo policji

Stop przemocy wobec kobiet

Animacja Patrick Stewart

Powiązane tematy