Wolność w Europie Wschodniej

Rosja oraz kraje Europy Wschodniej przyjęły szereg przepisów ograniczających prawo do wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się. Przepisy te utrudniają funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, tłumią wszelkie inicjatywy i rozwój organizacji pozarządowych.

Kampania

Wolności ograniczane w Rosji:

wolnosc slowa 150słowa – za „zniesławienie” i „zdradę” grożą wysokie kary grzywny, które mają powstrzymać dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed krytyką rządu.

 

wolnosc zgromadzen 150zgromadzeń – przepisy prawne ograniczają protesty publiczne, a pokojowe demonstracje są brutalnie tłumione.

 

wolnosc stowarzyszania sie 150stowarzyszania się – nowa ustawa nakłada na organizacje pozarządowe otrzymujące zagraniczne fundusze i zaangażowane w szeroko rozumiane „aktywności polityczne” obowiązek rejestracji jako „zagraniczni agenci”. Niewypełnienie powyższego obowiązku może doprowadzić do zamknięcia organizacji oraz ukarania – w tym pozbawienia wolności – przywódców organizacji.

 

wolnosc lgbti 150LGBTI – wprowadzenie kary za „propagandę nietradycyjnych związków seksualnych wśród nieletnich” oznacza w praktyce piętnowanie i dyskryminację osób LGBTI.

 

wolnosc ekspresji 150ekspresji – przepisy wprowadzające karę za „obrażanie uczuć religijnych osób wierzących” wykorzystywane są do ograniczania wolności wyrazu i ekspresji artystycznej.

„Wybieram wolność”

Walc poszukiwacza złota – wiersz Aleksandra Galicza czyta cały świat

Fakty i liczby

111

organizacji pozarządowych w Rosji znalazło się na liście „zagranicznych agentów” i musi na wszelkich swoich publikacjach umieszczać stygmatyzującą etykietę

14 000 $

taka grzywna grozi w Rosji blogerom, którzy piszą pod pseudonimem, publikują „niesprawdzone informacje” lub dopuszczają pisanie „oszczerstw” w komentarzach pod swoim tekstem

3 lata 

na taki okres w kolonii karnej w Rosji został skazany Ildar Dadin za wielokrotne uczestnictwo w „nieautoryzowanych” zgromadzeniach

Powiązane tematy

Powiązany temat

Marek i Tomasz Sekielscy oraz Ewa Ewart z nagrodami Pióro Nadziei za walkę o prawa człowieka!

Powiązany temat

Rosja/Ukraina: reżyser Oleg Seńcow i inni ukraińscy więźniowie są na wolności