Kara śmierci w 2009 roku: Chiny muszą odtajnić dane o przeprowadzanych egzekucjach. – Amnesty International

Kara śmierci w 2009 roku: Chiny muszą odtajnić dane o przeprowadzanych egzekucjach.

Według Raportu szacuje się, że w zeszłym roku wyroki śmierci wykonano na 714 osobach, a 2001 osób skazano na karę śmierci w 56 krajach. Powyższe dane nie uwzględniają Chin, gdzie ilość egzekucji jest tajemnicą państwową. W proteście przeciw brakowi transparentności działań prowadzonych przez chińskie władze, Amnesty International zrezygnowała z umieszczania w raporcie własnych szacunkowych danych dotyczących liczby egzekucji i wyroków śmierci w Chinach.
-Kara śmierci jest okrutna i poniżająca, jest afrontem wobec godności ludzkiej- powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International. -Skoro władze chińskie chwalą się obniżeniem ilości egzekucji, to czemu nie chcą podać oficjalnych danych o egzekucjach w Chinach–
Jak pokazują badania prowadzone przez Amnesty International, kraje stosujące karę śmierci należą raczej do wyjątków. Obok Chin, krajem który najciężej karze obywateli jest Iran, gdzie w zeszłym roku wykonano 388 egzekucji, na trzecim miejscu znajduje się Irak gdzie wykonano 120 wyroków śmierci, następnie Arabia Saudyjska z liczbą 69 egzekucji. Niechlubną piątkę zamykają Stany Zjednoczone z liczbą 59 przeprowadzonych egzekucji.
Raport przygotowany przez Amnesty International pokazuje, że kara śmierci była w 2009 roku powszechnie stosowana jako broń polityczna, używana do uciszania dysydentów lub wspierania programów politycznych w Chinach, Iranie oraz w Sudanie. Przykładem użycia kary śmierci, jako formy represji politycznych jest Iran, gdzie aż 112 egzekucji z pośród 388, było wykonanych w ciągu 8 tygodni, w okresie pomiędzy dniem wyborów prezydenckich, kóre odbyły się 12 lipca a zaprzysiężeniem Mahmouda Ahmadineżada na prezydenta, które miało miejsce 5 września 2009.
Raport wskazuje również na karę śmierci, jako narzędzie o charakterze dyskryminującym. Kara śmierci była orzekana po niesprawiedliwych procesach głównie wobec przedstawicieli mniejszości etnicznych, rasowych i religijnych oraz osób ubogich.
Liczby widniejące w raporcie pokazują schyłkową tendencję w wykonywaniu kary śmierci na świecie. Liczba krajów, które usunęły karę śmierci z kodeksów karnych wzrosła do 95. W 2009 roku abolicję kary śmierci za wszystkie przestępstwa ogłosiły Burundi i Togo. Po raz pierwszy w historii publikacji raportu, rok 2009 był dla Europy pierwszym rokiem, w którym nie wykonano żadnej egzekucji. Białoruś pozostała jedynym krajem europejskim, gdzie kara śmierci wciąż jest orzekana. W obu Amerykach, tylko w Stanach Zjednoczonych wciąż wykonuje się karę śmierci.
-Coraz mniej państw decyduje się na wykonanie wyroków śmierci i podobnie jak w przypadku niewolnictwa czy Aparheidu, świat coraz głośniej mówi NIE temu wstydliwemu dla całej ludzkości zjawisku,- powiedziała Draginja Nadażdin i dodaje -jesteśmy coraz bliżej świata wolnego od kary śmierci, ale zanim to nastąpi, musimy protestować przeciwko każdej egzekucji-.
Podsumowania Regionalne:
W Azji, prawdopodobnie tysiące egzekucji zostało przeprowadzonych w Chinach, gdzie informacja o ich liczbie nadal pozostaje tajemnicą państwową. Oprócz Chin, jeszcze w siedmiu innych krajach regionu przeprowadzono w zeszłym roku egzekucje. Należą do nich: Bangladesz, Japonia, Korea Północna, Malezja, Singapur i Wietnam. We wszystkich wyżej wymienionych krajach przeprowadzono łącznie 26 egzekucji.
Zaś Afganistan, Indonezja, Pakistan i Mongolia są krajami, dla których 2009 rok był rokiem bez żadnej egzekucji. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej odnotowano 624 egzekucje przeprowadzone w siedmiu krajach: Iranie, Egipcie, Iraku, Libanie, Arabii Saudyjskiej, Syrii i Jemenie.
Pomimo protestów międzynarodowych, w Arabii Saudyjskiej oraz w Iranie stracono siedem osób, które w momencie popełnienia przestępstwa nie ukończyły 18 roku życia. Algieria, Liban, Maroko/Sahara Zachodnia i Tunezja wprowadziły moratorium na egzekucje.
W Afryce Subsaharyjskiej, tylko w dwóch krajach przeprowadzono egzekucje w zeszłym roku: w Botswanie i w Sudanie.
W Kenii doszło do największego złagodzenia wyroku w historii Amnesty International; wyroki śmierci zamieniono na karę więzienia w przypadku 4000 skazańców.
Więcej na międzynarodowej stronie amnesty.org/death-penalty.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2771