Kara śmierci w 2012 roku. Coraz bliższa wizja świata bez kary śmierci – Amnesty International

Kara śmierci w 2012 roku. Coraz bliższa wizja świata bez kary śmierci

Pomimo pewnych rozczarowujących wydarzeń w 2012 roku rośnie globalna tendencja do powstrzymywania stosowania kary śmierci, komentuje Amnesty International w dorocznym raporcie na temat egzekucji i wyroków śmierci.

strona_glowna_pl_600W 2012 roku doszło do wznowienia stosowania kary śmierci przez pewne kraje, które nie uciekały się do niej od dłuższego czasu – na przykład Indie, Japonię, Pakistan, Gambię. Doszło także do niepokojącej eskalacji stosowania kary śmierci w Iraku.
Kara śmierci wciąż jest jednak stosowana tylko w określonej grupie państw, podczas gdy tendencję do jej abolicji dało się zauważyć na całym świecie.

W 2012 roku jedynie 21 krajów przeprowadziło egzekucje – tyle samo, co w roku 2011, ale mniej niż dekadę wcześniej, w 2003 roku było to 28 państw.

Wiadomo o co najmniej 682 egzekucjach przeprowadzonych w 2012 roku. To o dwie więcej niż w roku 2011. Potwierdzone zostało wydanie w 58 państwach co najmniej 1722 wyroków śmierci, co stanowi liczbę mniejszą od roku poprzedniego (1923 wyroków w 63 państwach w 2011 r.).

Liczby te nie uwzględniają jednak tysięcy egzekucji, które zdaniem Amnesty International przeprowadzone zostały w Chinach, gdzie dane są utrzymywane w tajemnicy.

Regres zauważalny w niektórych krajach był rozczarowujący, lecz nie odwrócił on międzynarodowej tendencji do abolicji kary śmierci. W wielu częściach świata egzekucje stają się przeszłością – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.

Tylko jedno na dziesięć państw na świecie przeprowadza egzekucje. Decydenci tych krajów muszą zapytać samych siebie co sprawia, że wciąż stosują ten okrutny i nieludzki rodzaj kary, od którego odchodzi już większa część świata.
W czołówce krajów przeprowadzających egzekucje ponownie znalazły się Chiny, Iran, Irak, Arabia Saudyjska, a także niedaleko za nimi Stany Zjednoczone i Jemen.

Egzekucje w roku 2012 wykonywano poprzez powieszenie, ścięcie, rozstrzelanie oraz śmiertelny zastrzyk. W Arabii Saudyjskiej ciało jednego ze ściętych zostało publicznie ukrzyżowane.

Egzekucje były karą za popełnienie różnorodnych wykroczeń, w tym przestępstw narkotykowych lub ekonomicznych bez użycia przemocy, lecz także za “apostazję”, “bluźnierstwo” czy “cudzołóstwo” – czyny, które w ogóle nie powinny być uznawane za przestępstwa.

Azja i Pacyfik

W krajach azjatyckich takich jak Indie, Pakistan czy Japonia po wieloletniej przerwie w 2012 roku znów zaczęto wykonywać karę śmierci.

W listopadzie w Indiach przeprowadzono pierwszą egzekucję od 2004 roku. Powieszony został Ajmala Kasaba, jedna z osób zaangażowanych w ataki w Bombaju w 2008 roku.

W Japonii w marcu 2012 roku przeprowadzono egzekucję trzech więźniów, później zaś – następnych czterech, kończąc tym samym dwudziestomiesięczną przerwę w wykonywaniu kary śmierci.

Chiny po raz kolejny przeprowadziły więcej egzekucji niż cały świat łącznie, ale z powodu utrzymywania danych w tajemnicy, nie było możliwe ustalenie dokładnych danych dotyczących częstotliwości stosowania kary śmierci w tym kraju.

Jednakże w całym regionie doszło także do pozytywnych zmian. W Wietnamie nie wydano żadnego wyroku śmierci. Singapur przestrzegał moratorium dotyczącego kary śmierci.

Z kolei Mongolia ratyfikowała kluczowy traktat międzynarodowy przyczyniający się do abolicji kary śmierci w kraju.

Na obszarze Pacyfiku (poza Japonią) kara śmierci niemalże w ogóle nie była stosowana.

Bliski Wschód i Afryka Północna

Mimo że na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej dało się zauważyć pewne pozytywne zmiany, stosowanie kary śmierci w tym regionie jest wciąż olbrzymim problemem.

W Iranie, Arabii Saudyjskiej, Iraku i Jemenie liczba egzekucji wciąż była wysoka – do 99% egzekucji przeprowadzonych w tym regionie doszło właśnie w tych czterech państwach.

Co ważniejsze – zaobserwować się dało niepokojące nasilenie stosowania kary śmierci w Iraku, gdzie wykonano co najmniej 129 egzekucji, niemalże dwukrotnie więcej niż w 2011 roku, kiedy przeprowadzono 68 egzekucji.

Iran, pod względem liczby przeprowadzonych egzekucji, po raz drugi znalazł się na drugim miejscu – tuż po Chinach.

Władze przyznały się oficjalnie do 314 egzekucji, lecz niemalże pewne jest, że prawdziwa liczba jest znacznie wyższa, ponieważ odnotowano również egzekucje, których władze nie potwierdziły.

Konflikt w Syrii sprawił, że niemożliwe stało się zbadanie, czy stosowano tam karę śmierci w 2012 roku.

Ameryki

W obu Amerykach Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który wciąż przeprowadza egzekucje – ich całkowita liczba – 43 – była taka sama jak w roku 2011, lecz egzekucji dokonywano jedynie w dziewięciu stanach, w przeciwieństwie do trzynastu w 2011 roku. Connecticut w kwietniu stało się siedemnastym stanem, który wprowadził abolicję kary śmierci. Jednakże w referendum w Kalifornii w listopadzie niewielką przewagę mieli zwolennicy kary śmierci.

W anglojęzycznej części Karaibów nie stosowano kary śmierci, podczas gdy w pozostałej części tego rejonu odnotowano 12 egzekucji w 12 państwach.

Afryka Subsaharyjska

W Afryce Subsaharyjskiej zauważyć się dało dążenie do abolicji kary śmierci. Benin podjął prawomocne działania celem likwidacji przepisów dotyczących kary śmierci, a Ghana w swej nowej konstytucji planuje abolicję kary śmierci. W Sierra Leone nie ma już żadnych skazanych oczekujących w celi śmierci.

Mimo to nastąpił w rejonie tym miał miejsce regres w porównaniu z rokiem 2011
z powodu wyższej niż w ubiegłym roku liczby egzekucji w Gambii i Sudanie.

W sierpniu wykonano w Gambii egzekucję dziewięciu osób – pierwszą od ponad trzech dekad. W reakcji na międzynarodowe oburzenie prezydent Yahya Jammeh ogłosił warunkowe moratorium na egzekucje, które zostałoby “automatycznie przerwane”, jeśli przestępczość w kraju by wzrosła. W Sudanie doszło do 19 egzekucji oraz wydania 199 wyroków śmierci.

Europa i Azja Centralna

Białoruś pozostała jedynym krajem w Europie i Azji Centralnej, który przeprowadzał egzekucje, dodatkowo – w sposób ściśle tajny. W 2012 roku uśmiercono co najmniej 3 osoby.

Łotwa stała się 97. krajem na świecie, który zniósł karę śmierci, usuwając ją ze swych przepisów prawnych w roku 2012.

Jednym z argumentów najczęściej przywoływanych przez zwolenników kary śmierci jest stwierdzenie, że oddziałuje ona odstraszająco i zniechęca do popełniania przestępstw. Nie istnieją jednak żadne badania naukowe udowadniające, że kara śmierci pełni funkcję odstraszającą i zmniejsza liczbę przestępstw.

Rządy, które wciąż stosują karę śmierci, nie mają już argumentów na swoje usprawiedliwienie. Nie ma żadnych dowodów wykazujących, że kara śmierci jest dobrym środkiem przeciwko przestępczości – podkreślił Shetty. – Prawdziwego powodu stosowania kary śmierci należy szukać gdzie indziej. Niepokoił nas fakt, że w 2012 roku wciąż można było spotkać się z krajami wykonującymi egzekucje z powodów jawiących się jako polityczne, zarówno jako środek populistyczny jak i bezsporne narzędzie represji.

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci niezależnie od okoliczności, przypadku, bez wyjątku, niezależnie od warunków popełnienia przestępstwa, winy, niewinności lub innych cech jednostki oraz niezależnie od sposobu, w jaki państwo przeprowadza egzekucję. Kara śmierci łamie prawo do życia i jest karą ostateczną, hańbiącą, okrutną i nieludzką.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1862