Kara śmierci w Japonii – Amnesty International

Kara śmierci w Japonii

Organizacja skierowała prośbę do nowego Ministra Sprawiedliwości Yasuoka Okiharu by przeprowadzić ponowne badania nad krajową polityką w sprawie kary śmierci po tym jak Mantani Yoshiyuki (68), Yamamoto Mineteru (68) and Hirano Isamu (61) zostali powieszeni.
Włącznie z tymi, całkowita liczba wykonanych egzekucji w tym roku wynosi 13. Były to pierwsze egzekucje od 2 sierpnia, kiedy Yasuoka Okiharu objął urząd i są kolejnym dowodem na to, że władze japońskie mają zamiar sankcjonować odbieranie życia w majestacie prawa.
Obecnie w celach śmierci w Japonii przebywają 102 osoby. Władze więzienne zazwyczaj przeprowadzają egzekucje w tajemnicy. Urzędnicy zawiadamiają współwięźniów z celi śmierci na godzinę przed wyknaniem wyroku, natomiast  członkowie rodziny są informowani już po egzekucji.
Kiedy proces apelacyjny dobiega końca, skazaniec przebywający w celi śmierci może czekać lata a nawet dekady na egzekucję. Pratkyka ta oznacza, że więzień może być stracony w każdym momencie i żyje w ciągłym srachu przed egzekucją.
Kiedy Rada Praw Człowieka ONZ przyglądała się sytuacji praw człowieka w Japonii w maju 2008,  wyraziła największe zaniepokojenie kwestią kary śmierci. Wiele krajów przekonywało Japonię do przyjęcia moratorium na wykonywanie kary śmierci na podstawie Rezolucji 62/149 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która wzywa wszystkie kraje do przyjęcia moratorium.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3443