Kara śmierci 2019: Fakty i liczby – Amnesty International

Kara śmierci 2019: Fakty i liczby

W roku 2019 Amnesty International zarejestrowała 657 egzekucji w 20 krajach. Jest to spadek o 5% względem roku 2018 (wykonano co najmniej 690). Jest to najmniejsza liczba egzekucji, jaką zanotowała Amnesty od co najmniej dekady.

Większość egzekucji miała miejsce w Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Iraku i Egipcie – kolejność wg liczby straceń.

Chiny pozostały światowym „liderem” pod względem kary śmierci, ale prawdziwa liczba egzekucji wykonanych w Chinach pozostaje państwowym sekretem. Światowa statystyka, która mówi o co najmniej 657 egzekucjach, nie uwzględnia tysięcy, których dokonano w Chinach.

Nie uwzględniając Chin, 86% wszystkich egzekucji na świecie wykonano w zaledwie czterech krajach: Iranie, Arabii Saudyjskiej, Iraku i Egipcie.

Pomimo tego, że w 2018 roku w Bangladeszu i Bahrajnie nie doszło do żadnej egzekucji, to w roku 2019 wykonano tam egzekucje. Inaczej niż w Afganistanie, Tajwanie i Tajlandii, gdzie w roku 2018 dokonano egzekucji, a w 2019 już nie.

Egzekucje w Iranie zmalały nieznacznie, z co najmniej 253 w 2018 roku do co najmniej 251 w 2019. Liczba egzekucji w Iraku wzrosła prawie dwukrotnie z co najmniej 52 w 2018 roku, do co najmniej 100 w 2019. W 2019 roku w Arabii Saudyjskiej wykonano rekordową liczbę 184 egzekucji, podczas gdy w 2018 roku było ich 149.

W 2019 roku Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Gambia, Kazachstan, Kenia i Zimbabwe podjęły odpowiednie kroki lub wydały oświadczenia, które prowadzą do zniesienia kary śmierci.

Także Barbados usunęło obowiązkową karę śmierci z konstytucji. W Stanach Zjednoczonych, gubernator Kalifornii wprowadził moratorium na egzekucje w swoim stanie (Kalifornia była stanem z największą liczbą osób oczekujących na wykonanie wyroku). New Hampshire zostało 21 stanem USA, który zniósł karę śmierci za wszystkie przestępstwa.

W Gambii, Kazachstanie, Malezji, Rosji i Tadżykistanie kontynuują oficjalne moratoria na wykonywanie egzekucji.

Na koniec 2019 roku, 106 krajów (większość krajów świata) zlikwidowało w swoim prawie karę śmierci za wszystkie przestępstwa, a 142 kraje (ponad dwie trzecie) zniosły karę śmierci w prawie lub praktyce.

Amnesty International zanotowało przypadki zmiany wyroku lub ułaskawienia kary śmierci w 24 krajach: Bangladeszu, Chinach, Egipcie, Gambii, Ghanie, Gujanie, Indiach, Indonezji, Iraku, Kuwejcie, Malezji, Mauretanii, Maroku/Saharze Zachodniej, Nigrze, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Singapurze, Sudanie, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA, Zambii i Zimbabwe.

Co najmniej 11 więźniów skazanych na karę śmierci zostało ułaskawionych w dwóch krajach: USA i Zimbabwe.

W 2019 roku Amnesty International zanotowało wydanie co najmniej 2307 wyroków śmierci w 56 krajach. W 2018 roku w 54 krajach wydano 2531 takich wyroków. Jednakże należy uwzględnić fakt, że Amnesty nie otrzymało oficjalnych danych z Malezji, Nigerii i Sri Lanki, a więc krajów, które wydały wiele oficjalnych wyroków śmierci w poprzednich latach.

Pod koniec roku 2019 co najmniej 26 604 skazańców czekało na wykonanie wyroku.

W 2019 roku na świecie stosowano następujące metody egzekucji: ścięcie, porażenie prądem, powieszenie, śmiertelny zastrzyk i zastrzelenie.

Co najmniej 13 publicznych egzekucji dokonano w Iranie. Co najmniej 6 osób – cztery w Iranie, jedna w Arabii Saudyjskiej i jedna w Sudanie Południowym – zostało zabitych za przestępstwa, które popełnili w wieku poniżej 18 lat. Ludzie z mentalnymi i intelektualnymi niepełnosprawnościami czekają na egzekucje w kilku krajach w tym w: Japonii, Malediwach, Pakistanie i USA.

Odnotowano wyroki śmierci, które zostały nałożone po postępowaniach niespełniających międzynarodowych standardów uczciwego procesu w następujących krajach: Bahrajnie, Bangladeszu, Chinach, Egipcie, Iranie, Iraku, Malezji, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Wietnamie i Jemenie.

Kara śmierci w regionach

Ameryka

Od 11 kolejnych lat, USA jest jedynym krajem w regionie, gdzie stosuje się karę śmierci. Trynidad i Tobago jest jedynym krajem, w którym obowiązuje kara śmierci za morderstwo.

Liczba egzekucji (z 25 do 22) i wydanych wyroków kary śmierci (z 45 do 35) zanotowanych w USA zmalała względem roku 2018.

Ponad 40% egzekucji wykonano w Teksasie, który pozostał stanem z największą liczbą egzekucji (spadek z 13 do 9). Po latach przerwy w Missouri wykonano jedną egzekucję w roku 2019. Odwrotna sytuacja miała miejsce w Nebraska i Ohio, które w 2018 roku dokonały egzekucji (po jednym w każdym stanie), a w roku 2019 już nie.

Poza USA, zanotowano postępy na drodze do zlikwidowania kary śmierci. Barbados usunęło karę śmierci z konstytucji, podczas gdy Antigua i Barbuda, Bahamy, Belize, Kuba, Dominikana, Guatemala, Jamajka, Saint Kiss i Nevis oraz Saint Lucia nie mają żandego skazańca czekającego na egzekucję, ani nie wydały nowych wyroków kary śmierci.

Azja i Pacyfik

Pierwszy raz od prawie dekady zanotowano mniejszą liczbę krajów, które dokonały egzekucji w regionie Azji i Paryfiku. W 2019 roku było ich 7.

Liczba przeprowadzonych egzekucji (29) nieznacznie zmalała, co podyktowane było mniejszą liczbą egzekucji w Japonii (z 15 do 3) i w Singapurze (z 13 do 4). Dane te, tak samo jak w poprzednich latach, nie uwzględniają tysięcy egzekucji dokonywanych w Chinach (tajne dane państwowe) oraz w Korei Północnej i Wietnamie.

Chociaż w Bangladeszu dokonano dwóch egzekucji, to w Afganistanie, Tajwanie i Tajlandii nie zanotowano w roku 2019 żadnej, mimo tego, że w 2018 roku kraje te wykonywały wyrok śmierci. Malezja dalej kontynuuje moratorium na egzekucje, które wprowadzono w lipcu 2018 roku.

W Pakistanie w roku 2019 zanotowano co najmniej 14 powieszeń mężczyzn, co oznacza taką samą liczbę jak rok wcześniej. Liczba wydawanych wyroków śmierci w Pakistanie znacznie wzrosła (do co najmniej 632), gdy zaległościami w rozpatrywaniu spraw zajęły się dodatkowe sądy.

Po 2008 roku, kiedy to Japonia zanotowała największą liczbę egzekucji w swojej historii, liczba egzekucji w tym kraju zmalała do 15 w 2018 roku, by spaść do 3 w 2019 roku. Dwóch Japończyków zostało straconych 2 sierpnia, a jeden obywatel Chin stracił życie 26 grudnia. Wszyscy mężczyźni byli oskarżeni o morderstwo.

W Singapurze zanotowano 4 egzekucje w 2019 roku, po rekordowo wysokim wyniku z 2018 roku, kiedy to wykonano 13 egzekucji.

Filipiny podjęły próbę przywrócenia kary śmierci za „haniebne przestępstwa narkotykowe i grabieże”.

W 2019 roku wydano 1227 wyroków śmierci w 17 państwach, co stanowi wzrost o 12% względem roku poprzedniego.

Europa i Azja Centralna

Na Białorusi przeprowadzono co najmniej 2 egzekucje, podczas gdy rok wcześniej wykonano przynajmniej cztery. Ostatni raz inny kraj w regionie przeprowadził egzekucję w 2005 r.

Kazachstan, Rosja i Tadżykistan kontynuują moratoria na egzekucje. Kazachstan ogłosił także plany rozpoczęcia procesu przystąpienia do Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który zobowiązuje państwa do zniesienia kary śmierci.

Bliski Wschód i Afryka Północna

Bliski Wschód i Afryka Północna zanotowały 16% wzrost w liczbie egzekucji z 501 w 2018 roku do 579 w 2019, co zatrzymało zniżkowy trend, który obserwowano w tym rejonie od 2015 roku.

Było to spowodowane głównie znacznym wzrostem stosowania kary śmierci w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Irak niemalże podwoił liczbę egzekucji, z co najmniej 52 w roku 2018, do co najmniej 100 w roku 2019, podczas gdy w Arabii Saudyjskiej w 2019 roku stracono 184 osoby, a rok wcześniej 149. Razem z Iranem, kraje te odpowiadają za 92% egzekucji w całym regionie.

Siedem krajów- Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Arabia Saudyjska, Syria i Jemen – przeprowadziły egzekucje w zeszłym roku.

 W 2019 roku wydano 707 wyroków śmierci, co jest spadkiem o 40% względem roku 2018, kiedy to wydano 1170 wyroków śmierci.

Egipt ponownie wydał najwięcej wyroków kary śmierci w tym regionie. W 2019 roku było ich jednak znacznie mniej (co najmniej 435), podczas gdy w 2018 roku co najmniej 717. Również liczba wyroków skazujących na karę śmierci wydanych przez irackie władze była znacząco mniejsza. W 2019 roku było ich 87, a w 2018 co najmniej 271.

Afryka Subsaharyjska

Cztery kraje – Botswana, Somalia, Sudan Południowy i Sudan przeprowadziły 25 egzekucji w 2019 roku. Ogólna liczba wykonanych egzekucji wzrosła o jeden w 2018 roku.

Drugi rok z rzędu zanotowano alarmujący wzrost egzekucji w Sudanie Południowym. W 2019 roku stracono tam 11 skazańców, najwięcej odkąd w 2011 roku Sudan Południowy uzyskał niepodległość. Trójka straconych pochodziła z jednej rodziny, a jeden był nieletni w momencie popełnienia przestępstwa – miał 17 lat.

W 2019 roku wydano 325 wyroków śmierci i jest to wzrost o 53% względem roku poprzedniego, kiedy to wydano 212 wyroków.

W 2019 roku było 18 krajów, które wydały wyroki śmierci. Jest to o jeden kraj więcej niż w roku poprzednim.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

67124