KARIERA Z AMNESTY INTERNATIONAL (PROGRAM PRAKTYK) – Amnesty International

KARIERA Z AMNESTY INTERNATIONAL (PROGRAM PRAKTYK)

Oferujemy:

–       doświadczenie zawodowe w znanej na całym świecie organizacji
broniącej praw człowieka, będącej laureatem Pokojowej Nagrody Nobla
–       bezpośrednią możliwość wywierania wpływu na stan przestrzegania praw człowieka w Polsce i na świecie
–       rozwój zawodowy, włącznie z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach
–       działanie w zespole lobbingowym w przyjaznej atmosferze

Oczekujemy:

–        zainteresowania i wiedzy na temat praw człowieka
studentów nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa,
nauk społecznych, studiów europejskich itp.
–      zaangażowania w wymiarze 20 godzin tygodniowo
gotowości do reprezentowania organizacji przed władzami krajowymi
oraz zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi
płynnej znajomości języka angielskiego, prowadzenia oficjalnej korespondencji w języku polskim 

Na zgłoszenia czekamy do 2 lutego 2009 r.
Prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres: karolina.grot@amnesty.org.pl w tytule wiadomości prosimy dopisać ‘advocacy’

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3227