Inne – Amnesty International

Kategoria: Inne

Artykuł

15 lutego 2018

Regulamin przyznawania grantów na działania w ramach Strategii Stowarzyszenia Amnesty International, 27 listopada 2017

Artykuł

15 września 2017

Strategia Krajowa 2016-2019

Artykuł

20 kwietnia 2017

Opinia niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym 2016

Artykuł

20 kwietnia 2017

Raport ze sprawozdania finansowego 2016

Artykuł

18 kwietnia 2017

Komisja Rewizyjna – sprawozdanie i uchwały

Artykuł

1 marca 2017

Regulamin Komitetu Nominacyjnego

Artykuł

12 kwietnia 2015

Strategia Krajowa Amnesty International Polska 2010 – 2016

Artykuł

12 kwietnia 2015

Uchwała Komisji Rewizyjnej 2012

Artykuł

12 kwietnia 2015

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2011

Artykuł

12 kwietnia 2015

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2010

6558