Walne Zgromadzenie – Amnesty International

Kategoria: Walne Zgromadzenie

Artykuł

16 maja 2019

Raport merytoryczny za rok 2018

Artykuł

16 maja 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 2018

Artykuł

16 maja 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Artykuł

16 maja 2019

Program Walnego Zgromadzenia 2019 w Łodzi

Artykuł

16 maja 2019

Kandydatury do Zarządu – notki bio i oświadczenia

Artykuł

16 kwietnia 2019

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2019

Artykuł

16 kwietnia 2019

Uchwala Zarządu o terminie zgłaszania kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Artykuł

10 maja 2018

Kandydatury do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu 2018

Artykuł

10 maja 2018

Sprawozdanie z działań Zarządu Stowarzyszenia 2017-2018

Artykuł

10 maja 2018

Sprawozdanie biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2017

16654