Katowice. Szkolenie dla aktywistów i aktywistek praw człowieka! – Amnesty International

Katowice. Szkolenie dla aktywistów i aktywistek praw człowieka!

W dniach 22-23 listopada 2014 r. w Katowicach odbędzie się bezpłatne szkolenie dla aktywistów i aktywistek, poświęcone prawom człowieka i ubóstwu oraz umiejętnościom organizowania akcji. Szkolenie jest dedykowane osobom, które chcą aktywnie działać w swoim regionie we współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International Polska.

katowice_szkolenie

Chcesz dołączyć do ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę związaną z prawami człowieka i chcesz aktywnie działać w swoim środowisku na rzecz globalnej walki z ubóstwem?
Przyjdź na szkolenie w Katowicach i zostań Aktywistą/Aktywistką!
Wyślij swoje zgłoszenie do 20.11. na adres: katowice@amnesty.home.pl z dopiskiem Katowice_Aktywizm
Osoby, które zakwalifikują się do wzięcia udziału w szkoleniu otrzymają informacje organizacyjne wraz z szczegółowym programem szkolenia do dnia 20.11.
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

  • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia akcji temat praw człowieka oraz ubóstwa
  • poszerzenie wiedzy i świadomości o prawach człowieka
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności organizowania publicznych akcji

PROGRAM SZKOLENIA
Program przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

  • Prawa człowieka i ubóstwo, współzależność i niepodzielność praw człowieka
  • Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
  • Związek ubóstwa z brakiem poszanowania praw człowieka – prawo do zdrowia, prawa seksualne i reprodukcyjne
  • Podejmowanie działania na rzecz eliminacji ubóstwa, na przykładach kampanii prowadzonych przez Amnesty International
  • Metody aktywne w pracy z grupą

KWESTIE ORGANIZACYJNE:
Szkolenie odbędzie się w dniach 22 i 23.11.2014 r. w Klubie Prokultura, ul. Jagiellońska 17A, Katowice (za Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wejście od ul. Królowej Jadwigi).
Zajęcia odbywają się w godzinach:
Sobota 22.11 – 9:00 – 17:00 (z przerwa obiadową)
Niedziela 23.11 – godziny 9:00 – 14:00
Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia oraz dojazdu na szkolenie.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny www.amnesty.org.pl
ZAPRASZAMY!
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty_Specjalistki ds. Komunikacji treści edukacyjnych

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

1283