Kenia: Historyczny wyrok blokuje decyzję o zamknięciu obozu dla uchodźców Dadaab – Amnesty International

Kenia: Historyczny wyrok blokuje decyzję o zamknięciu obozu dla uchodźców Dadaab

Największy obóz dla uchodźców na świecie w Dadaab nie zostanie zamknięty. Sąd Najwyższy podważył decyzję rządu, który w maju 2016 roku ogłosił, że do końca listopada 2016 obóz zostanie zamknięty.

– To historyczny moment dla co najmniej 250 000 uchodźców, którym groził przymusowy powrót do Somalii, gdzie mogli być narażeni na poważne naruszenia praw człowieka. Decyzja sądu potwierdza konstytucyjne i międzynarodowe zobowiązania Kenii w zakresie ochrony ludzi, którzy szukają bezpieczeństwa przed krzywdą i prześladowaniami, powiedziała Aleksandra Górecka, koordynatorka kampanii w Amnesty International.

– Zatrzymanie zamknięcia obozu dla uchodźców w Dadaab jest ważnym pierwszym krokiem niezbędnym do ochrony praw uchodźców w Kenii. Teraz rząd oraz społeczność międzynarodowa muszą działać, żeby znaleźć inne możliwości, które pomogą w rozwiązaniu trudnej sytuacji uchodźców, w tym zapewnienia lokalnej integracji.

W swoim uzasadnieniu sąd stwierdził, że decyzja rządu była dyskryminująca oraz mogła oznaczać zbiorowe karanie. Wskazał także, że nakaz był nieproporcjonalny oraz arbitralny.

Wyrok Sądu Najwyższego nastąpił w wyniku skargi złożonej przez 2 kenijskie organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka (Kenya National Commission on Human Rights oraz Kituo Cha Sheria), które były wspierane przez Amnesty International. Skarga kwestionowała konstytucyjność decyzji rządu w sprawie zamknięcia Dadaab.

Zamknięcie obozu mogłoby spowodować, że ponad 260 000 uchodźców z Somalii nie miałoby gdzie się udać. W raporcie Amnesty International opublikowanym w listopadzie 2016 roku, większość z osób z którymi rozmawiali badacze twierdziła, że urzędnicy kenijscy zmuszali uchodźców do powrotu do Somalii wbrew ich woli.

Tło:

Kenia jest schronieniem dla ponad 500 000 uchodźców. Przynajmniej 330 000 z nich to Somalijczycy, spośród których 260 000 znajduje się w obozie Dadaab. Kenia otrzymuje bardzo niewielkie wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej. Do 31 października 2016 roku apele UNHCR o wsparcie finansowe zostały wypełnione w zaledwie 38%, w sumie 5 001 osób zostało przesiedlonych z Kenii, z czego ponad 3 500 przesiedlono do USA. Tylko 671 szczególnie zagrożonych uchodźców zostało przesiedlonych do krajów Unii Europejskiej. W 2016 roku doszło do 1 648 wyjazdów do USA oraz 118 do UE.

W ostatnich latach seria ataków Asz-Szabab – w tym atak w 2013 roku na centrum handlowe w Nairobi Westgate Mall oraz atak na Garissa University College w kwietniu 2015 roku – przy jednoczesnym postrzeganiu sytuacji wewnętrznej w Somalii jako poprawiającej się, zaowocowały narastającą presją ze strony władz kenijskich w zakresie powrotu uchodźców.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

12748