Kenia: Memorandum do nowego rządu na temat praw człowieka – Amnesty International

Kenia: Memorandum do nowego rządu na temat praw człowieka

W memorandum wysłanym 18 lutego do nowego rządu AI przychylnie odniosła się do pozytywnego nastawienia do ochrony praw człowieka w Kenii: chęci zniesienia kary śmierci, zniesienia przejściowych zasad sprawiedliwości, przeprowadzenia postępowania sądowego wobec podejrzanych o stosowanie tortur oraz zastosowania środków odszkodowawczych dla osób ocalałych po torturach, podjęcia kroków w celu ochrony praw dzieci ulicy i zmian w polityce wobec uchodźców.

-Rząd Kenii powinien bezzwłocznie podjąć działania na tych obszarach przez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań ustawodawczych w parlamencie tam, gdzie są one konieczne, oraz przez podjęcie innych wymaganych kroków administracyjnych- – oświadczyła organizacja.

AI w dalszym ciągu nalega, aby kenijski rząd rozpatrzył w szczególności następujące zagadnienia:  • Bezkarność – rząd powinien podjąć całościowe i niezależne dochodzenia w kwestii wszystkich przytoczonych naruszeń praw człowieka, które stwierdzono do momentu wyborów w grudniu 2002 roku, nadużyć praw człowieka opisanych w raporcie Komisji Akiwumi oraz wszystkich zabójstw politycznych i -zaginięć-. Osoby odpowiedzialne za te czyny powinny być oddane w ręce wymiaru sprawiedliwości.
  • Tortury i znęcanie się – rząd powinien zająć jasne stanowisko, że nie będzie tolerował tortur i niewłaściwego traktowania, przez ustawowe uchwalenie aktu prawnego stwierdzającego, że jakiekolwiek stwierdzenie torturowania będzie rozpatrywane przez organy sądowe; że lekarze będą szkoleni pod kątem dokumentowania aktów torturowania; że będzie doprowadzone do końca wprowadzanie w życie wszystkich zaleceń zawartych w raporcie Specjalnego Sprawozdawcy narodów Zjednoczonych do Spraw Tortur z 1999 roku
  • Przemoc wobec kobiet – rząd powinien zreformować akty prawne i podejmować działania dotyczące wszystkich aktów przemocy wobec kobiet, m.in. gwałtów małżeńskich, przestępstw kryminalnych; powinien ustanowić na posterunkach policji, w szpitalach i klinikach medycznych mechanizmy ułatwiające taktowne i efektywne zajmowanie się przypadkami przemocy wobec kobiet, a także utworzyć programy edukacyjne i szkolenia dla urzędników sądowych na temat przestępstw na tle seksualnym.
  • Administrowanie organami wymiaru sprawiedliwości i reforma systemu sądowniczego – AI nalega, aby rząd zagwarantował prawo do sprawiedliwego procesu sądowego wszystkim Kenijczykom, kontynuował reformę systemu sądowniczego poprzez zapewnienie wyczerpującego zestawu procedur do walki z korupcją wśród urzędników sądowych i sędziów, dostarczał wystarczających finansowych i technicznych środków na reformę sądownictwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych przez system szkoleń.
  • Przegląd Konstytucji Kenii – organizacja nalega, aby rząd uczynił priorytetowym proces reformy konstytucyjnej w celu zagwarantowania ochrony praw człowieka wszystkim Kenijczykom.
  • Ratyfikacja instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka – rząd kenijski powinien ratyfikować te instrumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka, które Kenia do tej pory nie ratyfikowała.
-Każdy Kenijczyk ma prawo do życia w społeczeństwie, w którym fundamentalne prawa są respektowane w teorii i praktyce. Wszystkie osoby, które obecnie sprawują władzę w Kenii, powinny publicznie zobowiązać się, że uczynią ochronę praw człowieka rzeczywistością dla Kenijczyków- – oświadczyła AI.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5083