Kenia: Rozprawa z „antyterroryzmem” łamiącym prawa człowieka – Amnesty International

Kenia: Rozprawa z „antyterroryzmem” łamiącym prawa człowieka

W nowym raporcie przedstawionym na konferencji w Nairobi organizacja szczegółowo opisała niezliczone przypadki nadużycia prawa włącznie z bezpodstawnymi zatrzymaniami, przetrzymywaniem w izolacji bez przedstawienia zarzutów, torturowaniem i nękaniem członków rodziny. Przypadki łamania praw człowieka miały miejsce podczas operacji „antyterrorystycznych” przeprowadzanych po ataku bombowym w 2002 roku na hotel niedaleko Momabasy, w którym to ataku zginęło 15 osób.


 


„Państwo ma obowiązek chronić swoich obywateli przed agresją przestępców, ale obowiązek ten nie stanowi przyzwolenia na torturowanie i maltretowanie więźniów w tajnych placówkach czy napastowanie ich rodzin. Władze Kenii nie przestrzegały międzynarodowych standardów praw człowieka ani prawa kenijskiego. Bezpieczeństwo i prawa człowieka idą ramię w ramię – nie są rozwiązaniami wobec siebie alternatywnymi” powiedziała ekspertka AI ds. Kenii Sheila Keetharuth.      


 


Raport „Kenia: wpływ operacji „antyterrorystycznych” na prawa człowieka” jest oparty na rozmowach z byłymi więźniami, rodzinami podejrzanych, obrońcami praw człowieka, prawnikami i reprezentantami organizacji religijnych z Nairobi, Mombasy i Lamu. Delegacja Amnesty International także spotkała się z przedstawicielami rządu i funkcjonariuszami porządku prawnego Kenii.


 


 „Podczas przesłuchania grożono mi, że jeśli nie będę mówiła prawdy, pobiją mnie. Chcieli tylko wiedzieć, gdzie jest mój mąż, a ja nie wiedziałam. W pewnym momencie policjantka zaczęła bić mnie drewnianym kijem po nogach, kolanach i stopach od spodu. Następnego dnia nie mogłam chodzić i miałam gorączkę. Poprosiłam by zawieziono mnie do szpitala, ale odmówili mi.” Zeznanie żony podejrzanego „terrorysty” zdobyte przez Amnesty International 17 maja 2004 roku. 


 


Raport wykazał:


   • Torturowanie oraz inne przypadki nieodpowiedniego traktowania więźniów, nie wyłączając stosowania przemocy fizycznej;
  • Przetrzymywanie podejrzanych w kryjówkach bez przedstawienia zarzutów i bez możliwości skontaktowania się z prawnikiem lub krewnymi;
  • Przetrzymywanie więźniów w poniżających i niehigienicznych warunkach, bez opieki medycznej;
  • Nękanie członków rodziny oraz bezpodstawne aresztowanie krewnych w celu przymuszenia podejrzanych do dobrowolnego poddania się;
  • Aresztowanie osób oraz przeprowadzanie rewizji posiadłości przez policję bez uprzedniego przedstawienia nakazu.

 


Amnesty International wzywa władze Kenii do zadbania o poszanowanie praw aresztantów wynikających z międzynarodowych praw i standardów. W szczególności, należy zapewnić więźniom możliwość natychmiastowego skorzystania z pomocy prawnej i w razie potrzeby z opieki medycznej oraz zadbać o ich bliskich. Ponadto wszelkie skargi o torturowaniu lub innego rodzaju złym traktowaniu powinny być wnikliwie i obiektywnie sprawdzane. Organizacja namawia również kenijską policję by odpowiednio szkoliła swoich oficerów w dziedzinie praw człowieka i unikała bezprawnych aresztowań, zatrzymywania w areszcie bez nakazu lub procesu. Kopia raportu „Kenia: wpływ operacji „antyterrorystycznych” na prawa człowieka” znajduje się na stronie:


http://web.amnesty.org/library/index/engafr320022005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4447