Khadijeh Moghaddam, (k), obrończyni praw człowieka uwolniona – IRAN – DOBRA WIADOMOŚĆ nr 93/08 – Amnesty International

Khadijeh Moghaddam, (k), obrończyni praw człowieka uwolniona – IRAN – DOBRA WIADOMOŚĆ nr 93/08

Po zatrzymaniu w dniu 8 kwietnia br. przetrzymywano ją przez kilka godzin na posterunku Eshrat Abad, a następnie zabrano do sądu, gdzie postawiono jej zarzut -rozpowszechniania propagandy godzącej w państwo, podburzania opinii publicznej i popełnienia czynów przeciwko bezpieczeństwu narodowemu-. Następnie przewieziono ją do aresztu Vozara, gdzie przez 7 dni przebywała w pojedynczej celi. Na koniec przeniesiono ją do więzienia Evin, gdzie spędziła noc przed uwolnieniem.

W wywiadzie z Kampanią na rzecz Równości z 12 kwietnia mąż Khadijeh Moghaddam – dr Khosrowshahi – powiedział: -Gdy widziałem się z nią wczoraj, Khadijeh powiedziała, że przesłuchiwano ją w związku z odwiedzinami i zebraniami w naszym domu z udziałem członków Komitetu Matek i -Matek dla Pokoju-. Żądano od niej nazwisk osób, które ją regularnie odwiedzały w naszym domu. Żona nie udzieliła odpowiedzi, gdyż kłóciłoby się to z jej etyką. Pytano ją też o powód odwiedzenia rodziny p.  Ossanlu (wiezionego lidera związku zawodowego). Żona odpowiedziała, że matka p. Ossanlu jest jej przyjaciółką i że to naturalne, iż chciała ją odwiedzić z okazji irańskiego Nowego Roku (przypadającego na pierwszy dzień astronomicznej wiosny – przyp. MN). Powiedziała też przesłuchującym, że uważa obronę działaczy społeczeństwa obywatelskiego za swój obowiązek-  (por. http://www.we-change.org/english/spip.php-article251).

Khadijeh Moghaddam jest aktywną działaczką Kampanii na rzecz Równości, która planuje zebrać milion podpisów Irańczyków pod petycją żądającą zaprzestania prawnej dyskryminacji kobiet w Iranie. Khadijeh Moghaddam należy też do Komitetu Matek, organizacji -Matki na rzecz Pokoju-, a także od wielu lat działa na rzecz środowiska naturalnego.
Inne irańskie działaczki na rzecz praw kobiet są w dalszym ciągu prześladowane i skazywane z powodu swojej pokojowej działalności. W ostatnich tygodniach Marzieh Mortazi Langaroudi, Nasrin Afzali i Nahid Ja-fari otrzymały wyroki po pół roku więzienia plus chłostę w wymiarze 10 batów w zawieszeniu na 2 lata. Miało to związek z ich udziałem w pokojowej demonstracji z 4 marca 2007 r. pod gmachem sądu, w którym sądzono 5 innych kobiet za zorganizowanie w czerwcu 2006 r. demonstracji przeciwko prawnej dyskryminacji kobiet. Marzieh Mortazi Langaroudi, Nasrin Afzali i Nahid Ja-fari zostały skazane za udział w nielegalnym zgromadzeniu i -zmowę z zamiarem zakłócenia bezpieczeństwa narodowego.- Studentka Zeynab Peyghambarzadeh otrzymała 2 lata w zawieszeniu w związku z tym samym wydarzeniem. Sprawy te wskazują na arbitralny charakter wymiaru sprawiedliwości w Iranie, gdyż co najmniej 12 innych kobiet biorących udział w manifestacji z marca 2007 r. zostało uwolnionych od jakiegokolwiek zarzutu.
Dalsze działania nie są na chwilę obecną potrzebne. Dziękujemy za wysyłanie apeli.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: MDE 13/064/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3585