Koalicja Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy: Dzieci nie powinny brać udział w wojnach dorosłych – 12 lutego br. rocznica traktatu ONZ “Dzieci żołnierze” – Amnesty International

Koalicja Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy: Dzieci nie powinny brać udział w wojnach dorosłych – 12 lutego br. rocznica traktatu ONZ “Dzieci żołnierze”

-Dzieci-żołnierze nadal są wykorzystywane w wojskach piechoty, jako tragarze, czujki oraz seksualni niewolnicy – problem ten pojawia się z każdym nowym konfliktem zbrojnym, dzieci są narażone na udział w walkach- , powiedział Casey Kelso, koordynator Koalicji Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy.

Koalicja ostrzega społeczność międzynarodową, że problemu nie można traktować jako rozwiązanego tylko dlatego, że jest zakazany przez prawo międzynarodowe. Amnesty International, członek-założyciel Koalicji, nadal prowadzi kampanię przeciwko wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy.

W grudniu 2002, Sekretarz Generalny ONZ w raporcie przedstawionym Radzie Bezpieczeństwa wskazuje na 23 strony konfliktów w 5 krajach, w których wciągnięte są dzieci-żołnierze: Afganistan, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Liberia i Somalia. W krajach tych nie tylko zbrojne grupy opozycji, ale także siły rządowe wykorzystują dzieci w czasie walk.

W styczniu 2003 Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła nową rezolucję dotyczącą dzieci w konfliktach zbrojnych, wzywając Sekretarz Generalnego, aby informacje dotyczące ochrony dzieci znalazły się w we wszystkich jego raportach poświęconych poszczególnym krajom.

Mimo, że 111 krajów (w tym Polska) podpisało -traktat o dzieciach-żołnierzach- uznając przymusowe rekrutowanie dzieci za zło, tylko 46 krajów złożyło wiążące prawnie zobowiązanie przyjęcia Protokołu Dodatkowego.

Kraje, w których istnieje obawa o wykorzystywanie dzieci-żołnierzy:


  • W Myanmarze, około 70,000 dzieci występuje w mundurach armii rządowej – wiele zostało powołanych siłą, przez porwanie lub zastraszanie więzieniem nawet w wieku 11 lat.
  • W Kolumbii według raportów Koalicji około 14.000 dzieci-żołnierzy – chłopców i dziewczynek, nawet 10-letnich zostało zrekrutowanych do zbrojnych grup paramilitarnych i militarnych.


  • W Nepalu, według niektórych źródeł, dzieci-żołnierze stanowią nawet 30% sił zbrojnych Komunistycznej Partii Nepalu, liczba ta rośnie każdego miesiąca.<
Koalicja Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy powstała w 1998. Członkami założycielami są: Amnesty International, Human Rights Watch, wiele innych lokalnych organizacji pozarządowych z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

Więcej informacji
» Dalsze informacje na temat Koalicja Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy znajdują się na stronie (strona w języku angielskim) – http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/childsoldiers

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5087