Kobiety na linii ognia – Nowy raport kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet i Broń Kontrolowana – Amnesty International

Kobiety na linii ognia – Nowy raport kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet i Broń Kontrolowana

         Szacuje się, że obecnie prawie 60 milionów sztuk broni lekkiej na świecie znajduje się głównie w rękach mężczyzn, a blisko 60% tej broni jest własnością osób prywatnych. Kobiety i dziewczęta cierpią pośrednio i bezpośrednio z powodu przemocy z użyciem broni.


  • Napad z użyciem broni kończący się śmiercią jest dwunastokrotnie bardziej prawdopodobny niż przy użyciu innego rodzaju broni;

 • W Afryce Południowej co 18 godzin zostaje zastrzelona kobieta albo przez swojego obecnego albo byłego partnera;

 • W Stanach Zjednoczonych, obecność broni w domu zwiększa ryzyko użycia jej o 41%; a ryzyko użycia jej przeciwko kobietom zwiększa się o 272%;

 • We Francji i Afryce Południowej, jedna kobieta na trzy zostaje zastrzelona przez swojego męża; w USA dwie na trzy kobiety w taki sposób kończy swoje życie;

 • Morderstwa w domu są jedynym rodzajem zabójstw, w których kobiety przewyższają liczebnie mężczyzn jako ofiary; mordercami są najczęściej partnerzy lub spokrewnieni mężczyźni.


            „Kobiety są szczególnie narażone na pewne zbrodnie z powodu swojej płci – są to przestępstwa takie jak przemoc w rodzinie i gwałt. Biorąc pod uwagę to, że kobiety prawie nigdy nie są nabywczyniami, posiadaczkami czy użytkowniczkami broni lekkiej, ich cierpienie z powodu przemocy z użyciem broni jest niewspółmierne. Często twierdzi się, iż broń jest potrzebna właśnie do ochrony kobiet i ich rodzin, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Kobiety chcą wyrzucić broń ze swojego życia” – mówi Denise Searle, Dyrektorka Amnesty International ds. Komunikacji i Kampanii.


 


            Delegaci kampanii „Broń Kontrolowana” i „Stop Przemocy Wobec Kobiet” podczas konferencji prasowej w Johanesburgu.w ujawnili najważniejsze informacje pochodzące z najnowszego raportu.


 


            Raport zatytułowany „Wpływ broni na życie kobiet” wyjaśnia okoliczności przemocy z użyciem broni wobec kobiet, do której dochodzi w domu, w społecznościach lokalnych oraz w czasie, jak i po konfliktach zbrojnych. Raport przygląda się także szeroko zakrojonym metodom kontroli broni, stosowanym przez wiele państw na całym świecie, zwykle w wyniku kampanii przeciwko przemocy z użyciem broni, na czele których stoją kobiety.


  • Między 1995 r., kiedy Kanada zaostrzyła prawa dotyczące broni, a rokiem 2003, liczba morderstw kobiet z użyciem broni spadła o 40%;

 • W Australii, w pięć lat po wprowadzeniu poprawek do prawa o broni w 1996 r., ilość zabójstw kobiet przy pomocy broni zmniejszyła się o połowę;

 • Niedawno Brazylia zabroniła posiadania broni osobą poniżej 25 roku życia, gdyż młodzi mężczyźni i chłopcy dopuszczali się przemocy na wielką skalę stosując broń.


            „Gwałt stał się bronią wojenną. Rzeczywistość kobiet i dziewcząt jest taka, że są one ofiarami przemocy z powodu płci w swoich domach, środowiskach oraz szkołach. Bez aktywnego zaangażowania się kobiet w jakikolwiek proces wprowadzenia pokoju i rekonstrukcji, bezpieczeństwo, sprawiedliwość i pokój, nie zostaną osiągnięte” – twierdzi Anna MacDonald, Dyrektorka Kampanii i Komunikacji Oxfam w Wielkiej Brytanii.


 


            Na podstawie przykładów najlepiej sprawdzających się w praktyce, raport przedstawia szereg rekomendacji:


  • Obowiązkowe państwowe licencje na broń dla wszystkich chętnych, przyznawane jednak zgodnie z ostrym kryterium, które wyklucza osoby odnotowane za przemoc w rodzinie;

 • Zawarcie zakazu przemocy wobec kobiet w prawie państwowym jako przestępstwa karnego; sprawne wdrożenie go oraz skuteczne kary dla sprawców i pomoc ofiarom;

 • Specjalne szkolenie organizacji zajmujących się wprowadzaniem w życie tych praw, w celu zagwarantowania, iż respektują one prawa człowieka kobiet, a te, które tego nie robią, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności;

 • Udział kobiet na równych prawach w procesach pokojowych oraz w demobilizacji, programach integracyjnych i rozbrojeniowych, aby zapewnić efektywną zbiórkę i zniszczenie nadwyżek nielegalnej broni;

 • Stworzenie Traktatu o Handlu Bronią, który bezwzględnie zakazałby eksportu broni tym, którzy mogą jej użyć w akcie przemocy wobec kobiet i innych nadużyć praw człowieka;

 • Wprowadzenie zakazu dotyczącego posiadania broni szturmowej zgodnej z wymaganiami wojska przez osoby prywatne, w przypadkach innych niż wyjątkowe i zgodne z prawami człowieka.


            „Istnieje wyraźny powód do stworzenia dobrych warunków do życia, które nie są oparte na kulcie przemocy. Oznacza to wykreowanie autorytetów, które nie utożsamiają męskości z przemocą z użyciem broni, a kobiecości z pasywnością” – mówi Judy Bassingthwaite, Dyrektorka kampanii Afryka Południowa Wolna od Broni, reprezentująca IANSA (International Action Network on Small Arms).


 


Tło wydarzeń


 


Kampania „Broń Kontrolowana” została zapoczątkowana przez Amnesty International, Oxfam i IANSA w październiku 2003 r. Jej celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się i niewłaściwego użycia broni oraz przekonanie władz o konieczności wprowadzenia wiążących traktatów o handlu bronią.


 


Kampania „Stop Przemocy Wobec Kobiet” rozpoczęła się z inicjatywy Amnesty International w marcu 2004 r. Ma ona na celu zabezpieczenie przyjęcia praw, polityki i praktyk kładących kres dyskryminacji kobiet i przemocy wobec nich.


 


Więcej informacji:


Na stronie: www.controlarms.org/actforwomen


 


Zobacz także multimedialną prezentację:


http://www.amnesty.org/resources/flash/svaw/womenunderfire/eng

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4469