Kobiety zgwałcone w czasie konfliktu w Bośni i Hercegowinie nadal nie doczekały się sprawiedliwości. – Amnesty International

Kobiety zgwałcone w czasie konfliktu w Bośni i Hercegowinie nadal nie doczekały się sprawiedliwości.

-Ten naród wszystko zapomina. Zapomina o nas – ofiarach. Ale ja nigdy nie zapomnę tego, co mi się przytrafiło.- – Sabiha, w wywiadzie dla Amnesty International

-Nie wiem czy możliwe jest ukaranie za przestępstwo. Czy sprawiedliwość w ogóle istnieje- – Może gdzieś tak, ale nie tutaj w Bośni!- – Bakira, w wywiadzie dla Amnesty International.

-Podczas wojny tysiące kobiet i dziewczyn zostało zgwałconych, często w sposób bardzo brutalny; wiele było przetrzymywanych w obozach dla więźniów, hotelach, domach prywatnych, gdzie były wykorzystywane seksualnie. Wiele kobiet i dziewczyn zostało zabitych,- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Centralnej Amnesty International.
-Do dziś ofiary nie doczekały się sprawiedliwości zaś osoby odpowiedzialne za cierpienia, członkowie sił zbrojnych, policjanci, członkowie grup paramilitarnych, pozostają bezkarni. Niektórzy z nich nadal są przy władzy lub żyją w tej samej społeczności co ich ofiary.-
-Rząd Bośni i Hercegowiny ma obowiązek zapewnienia ofiarom naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i zbrodni przeciwko ludzkości dostępu do sprawiedliwości i pełnego, przysługującego im, odszkodowania.
-Aby to się stało, władze muszą zapewnić przeprowadzenie gruntownych śledztw, które doprowadzą do oskarżenia winnych zbrodni wojennych i przemocy na tle seksualnym w tym kraju. Bez rzeczywistej sprawiedliwości i pełnego, skutecznego zadośćuczynienia, ofiary będą nadal cierpieć z powodu skutków tych potwornych zbrodni.-
Raport zatytułowany Whose justice- Bosnia and Herzegovina-s women still waiting (Sprawiedliwość dla kogo- Kobiety w Bośni i Hercegowinie nadal czekają), przedstawia upadek systemu sprawiedliwości w tym kraju. Skupia się również na tym, że władze nie zapewniły kobietom zadośćuczynienia, w tym odszkodowań za przestępstwa, których padły ofiarami, oraz za naruszenia ich praw.
-Wiele kobiet, które przeżyły przemoc na tle seksualnym podczas wojny nie otrzymują żadnej rekompensaty z powodu poziomu skomplikowania systemu pomocy społecznej i sądowej w tym kraju. W porównaniu z innymi ofiarami wojny, cierpią na dyskryminację w dostępie do świadczeń społecznych,- stwierdziła Nicola Duckworth.
Jasmina, która padła ofiarą przemocy na tle seksualnym w okresie wojny, powiedziała Amnesty International: -Nie mogę spać bez tabletek. Nadal często odczuwam niepokój kiedy ludzie wspominają o wojnie. Iskrą może być obraz, wspomnienie, program w telewizji. Nie potrafię tego znieść i potrzebuję pomocy.-
Władze Bośni i Hercegowiny nie zapewniły tym kobietom dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej ani psychologicznej, której dostarczają tylko organizacje pozarządowe, pracujące przy ograniczonych środkach.
Przedstawiciele jednej z bośniackich organizacji pozarządowych powiedzieli Amnesty International, że zdecydowana większość osób, które przeżyły zbrodnie wojenne w postaci przemocy na tle seksualnym, nie otrzymuje żadnej pomocy psychologicznej.
Tysiące kobiet straciło członków swoich rodzin. Z powodu swojego stanu psychicznego, wiele z nich nie jest w stanie znaleźć pracy ani jej utrzymać. Wiele z nich nie posiada stabilnego źródła dochodu i żyje w ubóstwie. Nie mogą też pozwolić sobie na zakup potrzebnych lekarstw.
Jako że gwałt nadal jest tematem tabu, w większości przypadków kobiety w dalszym ciągu narażone są na piętnowanie, nie otrzymują zrozumienia ani niezbędnej pomocy, których potrzebują aby od nowa ułożyć sobie życie.
-Władze muszą współpracować z organizacjami pozarządowymi przy opracowaniu wszechstronnej strategii, która zapewni, by ofiary otrzymały zadośćuczynienie, w tym odpowiednie renty, pomoc w znalezieniu pracy oraz najwyższy dostępny standard opieki zdrowotnej. Rząd powinien pomagać ofiarom zbrodni wojennych obejmujących przemoc na tle seksualnym, dać im głos, aby mogły domagać się swoich praw i walczyć z dyskryminacją i napiętnowaniem, na które są codziennie narażone,- powiedziała Nicola Duckworth.
Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii został powołany do życia w roku 1993 w celu prawnego ścigania poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym przemocy na tle seksualnym.
Trybunał był jednak w stanie postawić zarzuty w niewielu przypadkach naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, które miały miejsce podczas wojen w byłej Jugosławii. Według stanu na lipiec 2009, Trybunał przedstawił oskarżenia w zaledwie 18 przypadkach związanych z przemocą na tle seksualnym w Bośni i Hercegowinie.
W 2005 stworzono Izbę Zbrodni Wojennych przy Krajowym Sądzie Bośni i Hercegowiny, w celu prowadzenia dochodzeń i ścigania zbrodni, które nie mogły być ścigane przez Trybunał. Do dnia dzisiejszego tylko 12 osób zostało skazanych za przestępstwa przemocy na tle seksualnym.
Amnesty International wzywała i nadal wzywa parlament Bośni i Hercegowiny do rozszerzenia mandatów międzynarodowych sędziów i prokuratorów, jako że pomagali oni w budowaniu potencjału sądownictwa tego kraju oferując swoje kompetencje, bezstronność i niezależność.
Tłumaczenie: Bartosz Kumanek
Pełen tekst raportu:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2953