Kolejne przesłuchanie przed ETPCz w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce – Amnesty International

Kolejne przesłuchanie przed ETPCz w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce

Dziś zakończyło się publiczne przesłuchanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w sprawach al-Nashiri przeciwko Polsce i Abu Zubajda przeciwko Polsce. Pełnomocnicy al-Nashiriego i Abu Zabajdy złożyli skargi przeciwko Polsce, która według nich dopuściła do tortur i złego traktowania, bezprawnego transferu osób oraz nie przeprowadziła efektywnego śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA na swoim terytorium.

Prawnicy powołują się m.in. na art. 3 i 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czyli zakaz tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz prawo do sprawiedliwego procesu.

W przesłuchaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich władz, w tym m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far oraz zastępca prokuratora apelacyjnego w Krakowie Janusz Śliwa. Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pytali polskich przedstawicieli o znaczenie statusu osoby pokrzywdzonej, przyznanego dotychczas trzem więźniom Guantanamo oraz odniesienie się do zarzutów stawianych przez pełnomocników skarżących. Domagali się również wyjaśnienia, dlaczego śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce rozpoczęto dopiero w 2008 roku i z czego wynikały zmiany prokuratorów prowadzących i miejsca prowadzenia śledztw w trakcie jego trwania. Strona polska stwierdziła, że rząd nie potwierdza ani nie zaprzecza okolicznościom opisanym w skargach, ponieważ powinny być one ocenione przez krajowy wymiar sprawiedliwości.

Przeważająca większość informacji pozostaje utajniona ze względu na tajemnicę państwową.

W październiku tego roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przyjęto rezolucję, która wzywa do ujawnienia prawdy i rozliczenia udziału krajów UE w programie uprowadzeń i tajnych więzień CIA. W tym samym miesiącu Jemeńczyk Walid bin Attash został trzecią osobą o uznanym statusie ofiary w trwającym od pięciu lat śledztwie polskiej prokuratury w związku z naruszeniami praw człowieka, jakich na terytorium Polski mogło się dopuścić CIA.

W listopadzie Komitet Przeciwko Torturom wydał rekomendacje dla Polski obejmujące konieczność wprowadzenia ustawowej definicji tortur oraz zakończenia śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA. Na Polsce spoczywa obowiązek przeprowadzenia dochodzenia, oraz – tam gdzie istnieją wystarczające dowody – oskarżenia i osądzenia podejrzanych o pogwałcenie prawa międzynarodowego, tortury oraz wymuszone zaginięcia, w tym również podejrzanych o współudział w tych przestępstwach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

1665