Kolumbia: Amnesty International potępia wybuch samochodu -pułapki w Bogocie – Amnesty International

Kolumbia: Amnesty International potępia wybuch samochodu -pułapki w Bogocie

-Ataki na cywilów nigdy nie są usprawiedliwione. Osoby cywilne nigdy nie powinny stawać się celem ani znajdować się sytuacjach narażenia na śmierć lub odniesienie ran- powiedziała Amnesty International wyrażając swoje współczucie dla osób dotkniętych tragedią.

-Celowe uderzanie w ludność cywilną łamie podstawowe zasady prawa międzynarodowego.-

Pomimo powtarzających się międzynarodowych, a także krajowych protestów przeciwko używaniu metod, które łamią prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, Amnesty International nadal wyraża swoje zaniepokojenie ze względu na fakt, iż ani grupy guerrilla, ani siły bezpieczeństwa oraz ich paramilitarni sojusznicy nie podjęły żadnych znaczących wysiłków w celu zapewnienia, że strategie przez nich używane nie powodują szkód dla cywilów.

-Ten atak jeszcze raz podkreśla konieczność respektowania międzynarodowego prawa humanitarnego przez wszystkie strony konfliktu w Kolumbii, a także uzyskania porozumienia przez rząd i zbrojną opozycję, aby zapewnić ochronę ludności cywilnej,- konkluduje Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5089