Kolumbia: grozi jej śmierć za ochronę Amazonii – Amnesty International

Kolumbia: grozi jej śmierć za ochronę Amazonii

Jani Silva to uśmiechnięta, otwarta mama, żona, babcia i… prawdziwa wojowniczka. Jest obrończynią środowiska i praw człowieka. Przez całe swoje życie działa na rzecz społeczności kolumbijskich rolników (campesinos) zamieszkujących region rzeki Putumayo.

Założone z jej inicjatywy Stowarzyszenie na rzecz zintegrowanego i zrównoważonego Rozwoju Perły Amazonii (ADISPA) od 2008 r. promuje ochronę środowiska Amazonii oraz walczy o prawa ludności rezerwatu Putumayo. Ze względu na swoją działalność, która stanęła na drodze firmom wydobywczym i kartelom narkotykowym, Jani stała się obiektem licznych gróźb i realnie obawia się o swoje życie.

Jani Silva jest nazywana przez lokalną społeczność “urodzoną liderką”. Już w młodości angażowała się w poprawę dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu rzeki Putumayo. W wieku 26 lat została przez swoją społeczność wybrana na “inspektora wiejskiego” i sprawowała to stanowisko przez 13 lat. Podjęła m.in. działania mające na celu aktualizację rejestru obywateli, gdyż był on do tego stopnia zaniedbany, że w większości rodzin, tylko jeden z jej członków był zarejestrowany i posiadał dowód tożsamości. To w trakcie sprawowania funkcji “inspektora wiejskiego” Jani Silva zaangażowała się w obronę praw tych, których głosu nikt nie słuchał.

W latach 90. Jani Silva wraz z przedstawicielami lokalnej społeczności, zaczęła działać na rzecz uznania terenów rzeki Putumayo za strefę powierzoną campesinos i objętą ochroną. Ostatecznie starania te zaowocowały w 2000 r. powstaniem Rezerwatu dla Rolników Perła Amazonii. Jest to teren o szczególnych walorach przyrodniczych, który zamieszkuje około 1700 osób. W 2008 r. Jani Silvie i innym lokalnym działaczom udało się założyć Stowarzyszenie na rzecz integralnego i zrównoważonego rozwoju Perły Amazonii (ADISPA). Organizacja broni zasobów naturalnych i ekosystemów, które jak sama nazwa wskazuje są prawdziwą perłą zarówno dla ludności lokalnej, jak i całego świata. ADISPA prowadzi liczne warsztaty i edukuje mieszkańców m.in. na temat ekologicznych metod upraw. W wyniku działań Stowarzyszenia społeczność podejmuje wspólne decyzje, które często dają spektakularne efekty. Przykładowo ograniczone zostały polowania z użyciem psów i dzięki temu na terenie Rezerwatu odnowiła się populacja dzikich zwierząt. Organizacja z Jani Silvą na czele bardzo mocno walczy z firmami naftowymi, których działalność prowadzi do zanieczyszczania wód i gleby. Efektami ekspansji firm, takich jak Amerisur, są między innymi wycieki ropy naftowej, które zagrażają życiu i zdrowiu zarówno ludzi jak i zwierząt.

Kolumbia jest jednym z państw, w których walka na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. Działalność Jani Silvy i ADISPA jest niewygodna dla wielu firm, które próbują wzbogacić się kosztem naturalnych skarbów Amazonii, ale również dla grup przestępczych, karteli narkotykowych i wojska, ponieważ tereny rzeki Putumayo znajdują się na obszarze strategicznie istotnym – granicy Kolumbii, Ekwadoru i Peru. Jani Silva od lat otrzymuje groźby i jest zastraszana. Liczne skargi i prośby o przyznanie jej szczególnej ochrony są jednak niezmiennie oddalane przez kolumbijskie władze. Od trzech lat Jani wraz z mężem nie mieszkają już na swojej ukochanej farmie w Bajo Cuembi. Z powodu realnego zagrożenia życia zmuszeni byli opuścić swój region i społeczność. Jednak nawet po zmianie miejsca zamieszkania Jani Silva nadal nie jest bezpieczna. W 2020 r. doszło do wielu niepokojących incydentów. Jani wielokrotnie słyszała w pobliżu swojego domu strzały i była obserwowana. W tym roku już dwukrotnie ostrzegano działaczkę o planowanym zamachu na jej życie. Ujawnione zostały także informacje wskazujące na to, że Jani jest inwigilowana przez wojsko.

Pomimo prześladowań Jani Silva nie daje się uciszyć i nadal działa na rzecz Perły Amazonii. Dołącz do nas i zaapeluj o ochronę dla tej silnej, odważnej kobiety.

Źródła:

Amnesty International (2020), Protect environmental defender Jani Silva, [online] https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/w4r-2020-colombia-jani-silva/ [dostęp: 29.10.2020].

Amnesty International Polska (2020), Groźba śmierci za ochronę Amazonii, [online] https://amnesty.org.pl/akcje/grozba-smierci-za-ochrone-amazonii/?send=ok&type=d [dostęp: 29.10.2020].

ForumCiv (2019), Women change the world: Colombia, [online] https://www.forumciv.org/int/latest/women-change-world-colombia [dostęp: 29.10.2020].

PBI Colombia (2020), A Born Leader, [online] https://pbicolombia.org/2020/09/24/a-born-leader/#more-9714 [dostęp: 29.10.2020].

QUB School of Law (2016), Human Rights Defender – Jani Silva, [online] Human Rights Defender – Jani Silva [dostęp: 29.10.2020].

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Wezwij Ruch Huti do uwolnienia Younisa Abdelsalama!

89908