Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy skierowanej przeciwko polskim sędziom – Amnesty International

Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy skierowanej przeciwko polskim sędziom

W odpowiedzi na decyzję Komisji Europejskiej o skierowaniu wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych w celu zatrzymania drakońskiego reżimu dyscyplinarnego, który zagraża niezależności polskiego sądownictwa, Eve Geddie, dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International, powiedziała:

Sytuacja, z którą mierzy się obecnie polskie sądownictwo jest bardzo poważna. Interwencja na poziomie Unii Europejskiej jest konieczna dla powstrzymania nieustających ataków polskiego rządu na sędziów i prokuratorów, którzy sprzeciwiają się naruszaniu przysługujących im praw i wolności.

„W ubiegłą sobotę sędziowie i prawnicy z całej Europy uczestniczyli w Marszu, protestując przeciwko niespotykanym dotąd atakom na sądownictwo w Polsce”, dodała.

„ Amnesty International wzywa Sejm i Senat do odrzucenia projektu ustawy, który stał się przyczyną protestów – ustawy zapowiadającej represje wobec sędziów i prokuratorów działających zgodnie z polskim i europejskim prawem. Ustawa nałoży surowe ograniczenia na prawa sędziów do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, a ponadto podważy niezależność polskiego sądownictwa i zagrozi realizacji prawa do sądu”.

Komisja Europejska zapowiedziała skierowanie do TSUE wniosku o zastosowanie środków tymczasowych przeciwko Polsce w ramach toczącej się procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej w sprawie systemu środków dyscyplinarnych przeciwko sędziom. Komisja Europejska wniosła skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości już w październiku 2019 r.

Najprawdopodobniej w tym tygodniu również Parlament Europejski wezwie Radę UE i Komisję Europejską do podjęcia pilnych działań na rzecz ochrony praw człowieka i praworządności zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce, ze względu na stale pogarszającą się sytuację w obu krajach.

Zdjęcie w nagłówku: Marsz 1000 tóg w Warszawie, 10 stycznia 2020. Foto: Grzegorz Żukowski.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

50747