Komisja NZ ds. Praw Człowieka: Prawa dla wszystkich ważniejsze niż polityka – Amnesty International

Komisja NZ ds. Praw Człowieka: Prawa dla wszystkich ważniejsze niż polityka

-Prawa człowieka są uszczuplane w wyniku wprowadzenia nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa po wydarzeniach z 11 września. Komisja musi zatem sprostać wyzwaniu ochrony praw wszystkich ludzi niezależnie od interesów politycznych. Jeżeli nie jest w stanie tego dokonać Komisja – najwyższy organ ONZ chroniący praw człowieka – któż inny sprosta dopełnieniu tego obowiązku–

W odpowiedzi na ataki z 11 września, rządy wielu państw wprowadziły regulacje -antyterrorystyczne-, które stanowią zagrożenie praw obywateli tych krajów, a także cudzoziemców i osób ubiegających się o azyl.

-Wyzwaniem dla rządów państw nie jest dążenie do bezpieczeństwa kosztem praw człowieka, lecz zapewnienie respektowania praw wszystkich ludzi- – oświadczył Martin MacPherson, szef programu prawnego Amnesty International.

W obliczu eskalacji wydarzeń na Bliskim Wschodzie, Organizacja wzywa Komisję do stanowczego potępienia przypadków poważnego naruszania praw człowieka w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych. W szczególności Amnesty International wzywa Komisję, by poparła apel Organizacji o niezwłoczne wysłanie w ten region międzynarodowych obserwatorów.

W reakcji na narastające napięcie i powszechność łamania praw człowieka w Zimbabwe, Amnesty International wzywa Komisję do poświęcenia właściwego miejsca w swoich obradach dla omówienia sytuacji w tym kraju i dla zapewnienia przestrzegania w nim praw człowieka.

Amnesty International prowadzi kampanię na rzecz zajęcia się przez Komisję stałym zjawiskiem rozległego łamania na świecie praw człowieka, a w szczególności w następujących sześciu krajach: Kolumbia, Indonezja, Izrael i Terytoria Okupowane, Federacja Rosyjska/Czeczenia, Arabia Saudyjska, Zimbabwe.

Ponadto, Organizacja wzywa Komisję do podjęcia działań w zakresie: regulacji -antyterrorystycznych-, kary śmierci, -zaginięć-, rasizmu i stosowania tortur.

-Zastąpienie słów czynami jest tym, czego naprawdę oczekujemy w bieżącym roku. Nie wystarczy, by Komisja sformułowała rekomendacje i podjęła rezolucje. Komisja musi przesłać spójny i czytelny sygnał, iż rządy państw muszą wypełnić jej postanowienia- – powiedział Martin MacPherson.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5204